mandag 1. oktober 2012

Forsvaret har begynt rivingen av forsvarsanlegg fra den kalde krigen.Kilde: nrk.no
Forsvaret har begynt rivingen av Frøylinjen i Troms Fylke. Frøylinjen var festningslinjen fra havet til svenske-grensen som skulle stoppe/sinke Sovjet ved en eventuell invasjon i Norge. For tre år siden ble hele linjen lagt ned og overført til Skifte Eiendom. 
 
Kilde: nrk.no
Så vidt vi har forstått av tidligere nyhetssendinger og det vi har hørt fra Nasjonale Festningsverker, er det besluttet at seks av de 299 anleggene skal bevares av Troms Fylkeskommune. Resten skal rives, og det er Forsvaret nå i gang med:  

Se hele nyhetssaken på nrk.no 

Etter nedleggelsen ble det bestemt at Kystfortene skulle avhendes i sin helhet. Dermed måtte Forsvarsbygg/Nasjonale Festningsverker vurdere dem. Deler av tre fort ble bestemt vurdert (så fremt vertskommunene tok regningen). Deretter ble Frøylinjen overført i sin helhet til Skifte Eiendom for to år siden, for å avhendes. Da måtte NF  vurdere disse anleggene også, slik at Skifte Eiendom kunne komme videre med salg. Ifølge NRK Troms  og informasjon vi har mottatt fra NF, påtok Troms Fylkeskommune seg å bevare seks mindre anlegg i den linjen. Resten ødelegges og tomtene selges. Mye av dette arealet går nok sansynligvis tilbake til å bli statlige friområder, siden de ligger ganske utilgjengelig til.

3 kommentarer:

  1. http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=1922&start=30

    SvarSlett
  2. Hei og takk for gode innspill.

    Det er sikkert rett at de fleste av de 293 anleggene i Frøylinjen som skal fjernes, blir murt igjen, ikke revet. Rimeligste løsning blir helt sikkert valgt, så lenge kravene til at alle spor skal slettes, blir oppfylt. Men NRK-artikkelen det henvises til her, bruker ordet "revet". Det samme har tidligere avisartikler gjort. Derfor bruker vi også ordet "revet" i overskriften på dette innlegget.

    Du har også helt rett i at det formelt er Staten som har ansvaret for bevaringen av de 6 anlegg som skal bevares i Frøylinjen. Men som med kystfortene, var det Troms Fylkeskommunes involvering som gjorde at Nasjonale Festningsverker besluttet å bevare 6 anlegg, istedet for å fjerne alle 299. De tre kystfort som bevares, er valgt ut fra at kommunene de ligger i, sa seg villig til å ta det praktiske og økonomiske ansvaret for vedlikehold og formidling. Bevaring av 6 anlegg i Frøylinjen avhang av det samme. Det er ihvertfall det jeg har fått opplyst av Nasjonale Festningsverker. Økonomisk tilskudd til Nord-Troms Museum for å ivareta og formidle anleggene, vil måtte komme fra Troms Fylkeskommune. Eventuelt supplert av Kulturdepartementet, dersom Troms lobbyerer godt. Det kommer neppe noe penger fra Forsvaret.

    SvarSlett