lørdag 2. februar 2013

Fylkesrådet i Nordland ønsker å frede Anlegg 96.

Les mer om denne saken i Bodø Nu.
Det er dessverre noen små feil i artikkelen. Det er riktig at Norsk Luftfartsmuseum i samarbeid med Forsvarsmuseet lenge har jobbet med å få frigitt Anlegg 96 til museumsformål, gjennom prosjektet Isfronten. Museene har ikke gitt opp planene om å lage verdens beste utstilling om den kalde krigen i Nord, selv om det faglige arbeidet ikke kan fortsette uten penger fra staten. Men merknaden har fått i årets statsbudsjett er så klar og positiv til museenes arbeid med denne perioden, at vi selvfølgelig håper på støtte over neste års statsbudsjett til å starte på hovedprosjektet i 2014!


- Posted using BlogPress from my iPad