fredag 26. februar 2010

Første møte i historiegruppa er avviklet

For å sikre et faglig høyt og godt gjennomarbeidet innhold i utstillingen vi jobber med, har vi satt sammen ei historiegruppe. Denne består av forskere med bred historisk, samfunnsvitenskaplig, sikkerhetspolitisk kompetanse på blant annet etterkrigstida.Vi har nå hatt det første møtet, og det gav oss mange interessante tanker å jobbe videre med.

Flyhistorisk fagseminar på Kjeller

11-14 februar var det duket for det årlige flyhistoriske fagseminaret, i år på Kjeller. Isfronten var selvfølgelig representert ved Karl Kleve og undertegnede. Tema for vår sesjon var "Historier fra den kalde krigen" - et historie-innsamlingsprosjekt. I den forbindelse hadde vi vært så heldig å fått to meget engasjerende og kunnskapsrike menn til å holde innlegg for oss:

Bård Moen, Bodø, fortate om et lignende innsamlingsprosjekt fra 2005. Der fortalte mange tidligere forsvarsansatte sin historie fra sin karriere i Kontroll & Varsling - systemet. Historiene ble først samlet på ei egen nettside, siden ble det bok og CD.
Kjell T. Olsen fra Norwegian Nike Veterans Society, fortalte om NIKE-våpenets og den norske NIKE bataljonens historie - en personlig beretning fra den kalde krigen.

Sesjonens tema var populær blant de 30 tilhørerne og mange kom med innspill og var interessert videre i prosjektet vårt!  Så nå håper vi bare at mange hiver seg med på å skrive sin historie! Les mer under "Historier fra den kalde krigen".


tirsdag 9. februar 2010

Statsrådens foredrag - utkast pr 2 februar

Foredrag på sikkerhetspolitisk seminar ved Høyskolen i Bodø 8. februar 2010

”Sikkerhetspolitikken i nord”

Av forsvarsminister Grete Faremo

Innledning
Jeg takker for denne muligheten til å gå i dybden på et tema som denne regjeringen har satt høyt på sin dagsorden, nemlig nordområdene som vårt viktigste strategiske satningsområde.

Soria Moria-erklæringen, var det mange som reiste spørsmål ved en slik satsning. Men utviklingen har vist at dette var rett, også i forhold til sikkerhetspolitikken. Nærområdene som begrep har fått fornyet oppmerksomhet i NATO, og Norges viktigste nærområde er nordområdene. 

mandag 8. februar 2010

Foredrag med forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarsminister Grete Faremo holder foredrag om sikkerhetsutfordringer i Nordområdene på Høgskolen i Bodø (A14) mandag 8. februar kl 20:00.

Dette er starten på en ny sikkerhetspolitisk møteserie i regi av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø, Norsk Luftfartsmuseum og Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH).
Seminaret er åpne for alle interesserte, gratis adgang.

http://docs.google.com/present/edit?id=0Adti1gXkTnqtZGZiN3c4ZzRfMGNnanZrcmZm&hl=no