tirsdag 15. mai 2012

18 ÅR I DAG!

Norsk Luftfartsmuseum åpnet 15. mai 1994. Vi feirer museets 18. års dag i dag!

Fra åpningen av museet.
 Foto: Rolf Liland
Om 4 år håper vi å  også kan feire åpningen av vår nye kald krig utstilling! Planene om en egen stor utstillingsdel om den kalde krigen i Norge har vært der helt siden åpningen, men har gjennomgått ulike idefaser i årene som har gått. I denne prosjektperioden håper vi endelig at en ny utstilling lar seg realisere!
Fra mini-utstilling i Anlegg 96. Foto: PIO. Forsvaret.

Vi har stor tro på at vi nå har funnet de "riktige ingrediensene" som vil gjøre utstillingen til en stor attraksjon både for landsdelen og for Norge. Og at den kan ta vare på historiene fra de som opplevde den kalde krigen og gjøre formidlingen til dagens og framtidas generasjoner nærere, enklere og mer spennende!

Kald krig Globen - den første planen for ny kald krig utstilling
og utvidelse av museet. Foto: Norsk Luftfartsmuseum
  

 Foto: Rolf Liland

Vi gratulerer med åpningen av "Storkontoret"!

Vi gratulerer vår samarbeidspartner i News on Request, Tomas Evjen og Mediagården AS med åpning av "Storkontoret"! Det var ei flott markering og her ser vi Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen "klippe" kontoret åpnet! 

Foto: KAW, NL

  “Storkontoret” (i de gamle Prestegaard-lokalene) blir et kreativt kontorhotell som man aldri tidligere har sett maken til i Norge. Medlemmene her leier seg plass fra måned til måned og deltar i fellesskapet og det spennende og unike miljøet i Mediegården. Mottotet er “Man trenger ikke være alene sjøl om man driver alene”. Deres felles mål er at Mediegården i de årene som kommer skal være med å løfte Bodø, Salten og Nordland inn i en konstruktiv og utviklende fremtid.

torsdag 10. mai 2012

Veterandagen 2012 på Fauske.

Flere veteraner hadde samlet seg for å høre taler og foredrag på Fauske Hotell. Foto:KAW, NL.
​​​8. mai er, i tillegg til frigjøringsdag, også en merkedag for å hedre veteranene og deres innsats for Norge. Veterandagen skal gi anerkjennelse til alle militære veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.
Per Arvid viser et intervjuklipp der tidligere direktør ved Fauske hotell forteller
om en spennende opplevelse fra den kalde krigen. Foto KAW, NL.
Ved årets markering var vi så heldige å bli inviterert til Fauske for å delta i det flotte programmet kommunen der hadde satt sammen for å hedre sine veteraner. Klokken 18.00 var det markering for veteraner på Fauske hotell med tale ved Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke, og en representant fra Forsvaret i Fauske. Etterpå var det tid for vårt foredrag om prosjekt Isfronten med spesielt fokus innsamlingen av historier fra tidsvitner. Vi fikk også muligheten her til å gi en stor takk til Fauske kommune for deres støtte til TV-dokumentaren vi lager sammen med News on Request.
 
Lyttestasjonen på Fauske. Kilde: an.no
I vårt innsamlingsarbeid har historiene fra veteranene på Fauske en sentral plass. Under den kalde krigen hadde USA et sterkt behov for etterretning og varsling. Nord-Norge og spesielt i Bodø og områdene rundt, skulle fungere som en første forsvarslinje for USA, fordi et angrep rettet mot USA med fly eller missiler ville skje over norsk territorium. Stasjonen på Fauske heter egentlig heter Forsvarets telemetristasjon Fauske II. Den ble åpnet i 1964. Der har man drevet overvåking av det sovjetiske romfartsprogrammet, og av rakett- og satellittaktivitet på sovjetisk side. Mange i forsvaret har hatt sin arbeidshverdag der i mange år, og familiene deres måtte leve med hemmelighetene som ikke kunne deles.
Trond Ole Slettvold passet på at alle hadde ei bra stund på Fauske Hotell. Foto: KAW, NL.
Trond Ole Slettvold har vært en viktig kilde og støtteperson for oss i Fauskemiljøet. Han har bidratt med med navn på flere interessante informanter fra forsvarsmiljøet der. Vi takker alle som har delt sine historier med oss hittil, og håper at enda flere vil la seg intervjue av Per Arvid Tellemann eller skrive ned sin historie til oss.
Prosjektleder Karl Kleve og Arild Bjørnbakk i engasjert samtale. Foto KAW, NL

Arild Bjørnbakk i Saltenposten, har lenge vært veldig interessert i det vi jobber med i prosjektet. Han har skrevet flere artikler i Saltenposten om historieinnsamling og viktigheten av å formidle fortellinger og annet materiell fra tidsvitner og krigsminner i vårt nærmiljø. 

fredag 4. mai 2012

Møte på Stortinget.

Onsdag var team Isfronten tungt representert på møte med den rød-grønne fraksjonen i Kulturkomiteen.
Da vi  møtte dem i fjor ønsket de oss velkommen tilbake i år etter innsending av vår søknad til statsbudsjettet 2013.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen som har jobbet hardt for dette prosjektet, tok i mot oss og var med på møtet. Denne gangen kunne vi fortelle mer om hvordan vi har jobbet videre med blant annet delprosjektet med historieinnsamling fra tidsvitner.

Som nasjonalt museum er vi helt avhengige av nå å få statlige midler for å videreføre dette viktige arbeidet. Vi driver "nybråtsarbeid" i måten å dokumentere disse historiene og utforske formidling av dem til et bredt publikum på nye spennende måter. Vårt inntrykk var at Kulturkomiteen forstod viktigheten av vårt arbeid og hvordan den kompetansen vi bygger opp kan sprees til andre museer også. Vi forstod også at de så at dette arbeidet haster med å trappe opp, før våre informanter blir borte.

Så nå krysser vi fingrene for at oktober blir en lykkelig måned for oss, der vi kan se framover mot et et produktivt og kreativt prosjektår i 2013!

I den mystiske kassen er det en...

 Foto: KAW, NL

Sovjetisk hjelm brukt av en MiG-21 pilot. Mange  på Facebooksida vår gjettet ganske riktig at at det var en hjelmkasse og noen så på inskripsjonen  at det var noe russisk, men kan ikke se at noen har gjettet hvilket fly den ble brukt i.  Men vi åpner boksen. Hjelmen tilhører Luftforsvarsmuseet og er i utrolig god stand. Her er det mange morsomme detaljer og utstyr. For meg oppleves den mer som en romfartshjelm i designen enn en flyhjelm.

Ole Sigurd Sørensen i LMU viser fram innholdet i boksen. Foto: KAW, NL
Planen er å kunne stille ut denne spennede hjelmen i den nye kald krig utstillingen sammen med Forsvarsmuseets flotte MiG-21 fly, med NATO-kallenavnet "Fishbed". Vi ønsker sette flotte gjenstander, personlige historier, bilder, film og annet i en sammenheng som viser hvordan våre naboer på andre siden av jernteppet opererte i denne perioden.

LMU's MiG-21 SPS står nå lagret og bare venter på  å bli sett av flere.
 Foto:Håkon Bonafede/Vi Menn.
Vi gleder oss til å jobbe mer med planleggingen av utstillingen og øke innsamlingsarbeidet! Kom gjerne med ideer og innspill på hva dere ønsker å se og oppleve i ei unik utstilling om den kalde krigen i Norge!
Veteran Leif  Gunnar Nilsen syntes det var rart å se det sovjetiske flyet inne i et anlegg
 som skulle beskytte oss mot nettopp "faren fra øst" Foto:Håkon Bonafede/Vi Menn.