torsdag 10. mai 2012

Veterandagen 2012 på Fauske.

Flere veteraner hadde samlet seg for å høre taler og foredrag på Fauske Hotell. Foto:KAW, NL.
​​​8. mai er, i tillegg til frigjøringsdag, også en merkedag for å hedre veteranene og deres innsats for Norge. Veterandagen skal gi anerkjennelse til alle militære veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.
Per Arvid viser et intervjuklipp der tidligere direktør ved Fauske hotell forteller
om en spennende opplevelse fra den kalde krigen. Foto KAW, NL.
Ved årets markering var vi så heldige å bli inviterert til Fauske for å delta i det flotte programmet kommunen der hadde satt sammen for å hedre sine veteraner. Klokken 18.00 var det markering for veteraner på Fauske hotell med tale ved Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke, og en representant fra Forsvaret i Fauske. Etterpå var det tid for vårt foredrag om prosjekt Isfronten med spesielt fokus innsamlingen av historier fra tidsvitner. Vi fikk også muligheten her til å gi en stor takk til Fauske kommune for deres støtte til TV-dokumentaren vi lager sammen med News on Request.
 
Lyttestasjonen på Fauske. Kilde: an.no
I vårt innsamlingsarbeid har historiene fra veteranene på Fauske en sentral plass. Under den kalde krigen hadde USA et sterkt behov for etterretning og varsling. Nord-Norge og spesielt i Bodø og områdene rundt, skulle fungere som en første forsvarslinje for USA, fordi et angrep rettet mot USA med fly eller missiler ville skje over norsk territorium. Stasjonen på Fauske heter egentlig heter Forsvarets telemetristasjon Fauske II. Den ble åpnet i 1964. Der har man drevet overvåking av det sovjetiske romfartsprogrammet, og av rakett- og satellittaktivitet på sovjetisk side. Mange i forsvaret har hatt sin arbeidshverdag der i mange år, og familiene deres måtte leve med hemmelighetene som ikke kunne deles.
Trond Ole Slettvold passet på at alle hadde ei bra stund på Fauske Hotell. Foto: KAW, NL.
Trond Ole Slettvold har vært en viktig kilde og støtteperson for oss i Fauskemiljøet. Han har bidratt med med navn på flere interessante informanter fra forsvarsmiljøet der. Vi takker alle som har delt sine historier med oss hittil, og håper at enda flere vil la seg intervjue av Per Arvid Tellemann eller skrive ned sin historie til oss.
Prosjektleder Karl Kleve og Arild Bjørnbakk i engasjert samtale. Foto KAW, NL

Arild Bjørnbakk i Saltenposten, har lenge vært veldig interessert i det vi jobber med i prosjektet. Han har skrevet flere artikler i Saltenposten om historieinnsamling og viktigheten av å formidle fortellinger og annet materiell fra tidsvitner og krigsminner i vårt nærmiljø. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar