fredag 4. mai 2012

Møte på Stortinget.

Onsdag var team Isfronten tungt representert på møte med den rød-grønne fraksjonen i Kulturkomiteen.
Da vi  møtte dem i fjor ønsket de oss velkommen tilbake i år etter innsending av vår søknad til statsbudsjettet 2013.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen som har jobbet hardt for dette prosjektet, tok i mot oss og var med på møtet. Denne gangen kunne vi fortelle mer om hvordan vi har jobbet videre med blant annet delprosjektet med historieinnsamling fra tidsvitner.

Som nasjonalt museum er vi helt avhengige av nå å få statlige midler for å videreføre dette viktige arbeidet. Vi driver "nybråtsarbeid" i måten å dokumentere disse historiene og utforske formidling av dem til et bredt publikum på nye spennende måter. Vårt inntrykk var at Kulturkomiteen forstod viktigheten av vårt arbeid og hvordan den kompetansen vi bygger opp kan sprees til andre museer også. Vi forstod også at de så at dette arbeidet haster med å trappe opp, før våre informanter blir borte.

Så nå krysser vi fingrene for at oktober blir en lykkelig måned for oss, der vi kan se framover mot et et produktivt og kreativt prosjektår i 2013!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar