tirsdag 27. mars 2012

Har du tanker og spørsmål rundt det russiske valget?


Kom å hør mer om dette på det interessante foredraget i Møteserien - Sikkerhet i Nord
Onsdag  klokka 1500 ved UIN.

mandag 19. mars 2012

Travel uke i vente!

I morgen starter ei travel uke for prosjekt-teamet. Den nye søknaden til Kulturdepartementet  for statsbudsjettet 2013 skal være inne i slutten av mars, og må være så godt som ferdig innen fredag. I tillegg mangler vi enda 500 000 i prosjektfinansiering for 2012 som må på plass snarest!

torsdag 15. mars 2012

En million fra Nordland fylkeskommune!

Les mer om denne saken på: an.no Foto: Jørgen Mathisen

En stor takk til Nordland fylkeskomune som ser hvor viktig det er å støtte videreføringen av kald krig prosjektet vårt nå i 2012. Nå trenger Norsk Luftfartsmuseum bare minimum 500 000 kroner for å kunne gjøre en god jobb dette året med de ressursene vi har i den eksisterende prosjektorganisasjonen.Vi har en søknad inne hos Bodø kommune og Kulturdepartementet og har vært i kontakt med andre akuelle regionale partnere også. Når vi nå i mars sender vår nye søknad til Kulturdepartementet om ei opptrapping av prosjektet, er det også helt avgjørende for oss at prosjektet allerede er godt forankret lokalt i Bodø og regionalt i Nordland Fylke.

NFK har allerede gjennom DA-midler finansiert store deler av det to-årige forprosjektet til Isfronten som ble avsluttet i desember 2011. DA-Bodø og Næringsavdelingen gjennom Fylkesråd for næring, Arve Knutsen har vært og vil nå fortsatt være en svært viktig støttespiller for oss!

I Fylkesrådets vurdering av saken mener blant annet Fylkesråden for næring at:
det er riktig å  støtte prosjektet på bakgrunn av betydningen dette museet har og kan få for Bodøs og Nordlands historie. Videre vil prosjektet kunne føre fram til en ny nasjonal og internasjonal attraksjon i fylket. 
I disse dager legger vi siste hånd på sluttrapporten  til DA-Bodø for midlene vi fikk i forprosjektet. I tillegg har vi som nevnt startet arbeidet med den nye søknaden til Kulturdepartementet for Statsbudsjettet 2013, som skal leveres i slutten av mars.

torsdag 8. mars 2012

Masterstudenter jobber med kald krig på Luftfartsmuseet

Gjennom masterstudiet i historie ved UIN, er 20 studiepoeng knyttet til emnet "Historikeren i samfunnet" NL Isfronten er veldig glade for at to studenter i år har valgt å jobbe med prosjekter innenfor perioden etterkrigstida. De har sin praksistid og arbeidssted på biblioteket ved Norsk Luftfartsmuseum. Vi håper de finner mye interessant informasjon om temaene de har valgt, og at vi kan dra nytte av den informasjonen som kommer fram i artiklene deres. Praksisrapport og sluttprodukt skal leveres i mai.

Presentasjon av studentene og deres prosjektbeskrivelser:

Tema:
John Anders Johnsen
Jeg har valgt å jobbe med et prosjekt på Norsk Luftfartsmuseum som omhandler innsamling av Forsvarsfilm fra de norske flyskvadronene, i hovedsak begrenset til skvadronene som er stasjonert her i Bodø under 132 luftving: 331, 332 og redningstjenesten 330.  
Norske fly har i lang tid hatt kamera om bord som dokumenterer deres operasjoner, og derfor er det lagret store mengder av dette materialet rundt om kring på de forskjellige skvadronene.


Karl Kleve på Norsk Luftfartsmuseum har bekreftet at dette materialet eksisterer men at det i liten grad har skjedd en utveksling av dette fra Luftforsvaret til Luftfartsmuseet spesielt eller andre arkiver generelt, til tross for at det eksisterer interesse fra begge sider om å få i stand en slik avlevering. Luftfartsmuseet har for øyeblikket kun en liten mengde slikt materiale i sine arkiver og er derfor svært interessert i å få tak i mer av dette da det potensielt sett er en rikholdig kilde for bruk i museal sammenheng mm. Det har i liten grad blitt gjort undersøkelser på dette tidligere, men Luftfartsmuseet er i startfasen på arbeider rundt dette nå.

Les mer

Arild Vaag Prestøy
Tema:
Det praksisprosjeket jeg har valgt for dette semesteret omhandler den kalde krigen i Norge. Nærmere bestemt den amerikanske kortdistanseraketten MGR-1, bedre kjent under navnet «Honest John», som var utplassert på Lyngenlinjen i perioden 1960-64. Et rakettsystem som var utviklet for å kunne frakte atomstridsboder og stridsboder med saringass.
Målet er at arbeidet innenfor institusjonen skal ende opp i et skriftlig produkt i form av en fagartikkel knyttet til emnet. For min del vil nytteverdien av dette prosjektet bovedsaklig bestå i å innhente kildemateriale fra institusjoner og arkiver, samt trening i å skrive et forskningsarbeide.
Infallsvinkelen til emnet vil være hvordan innvirkning rakettsystemet Honest John hadde på den allerede opphetede og fraksjonerte militærpolitiske striden om atomvåpen på norsk jord. Vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte, angående atomvapenkapasitet i fredstid, og den videre militærrpolitiske striden mellom Forsvaret og den politiske ledelsen vil danne bakteppe for artikkelen om dette våpensytemet. Arbeidstittelen på dette prosjektet vil være:
"Honest John - Den politiske kampen rundt atomvåpen på norsk jord."
 

"Fra under denne steinen skulle Norge beskyttes"

På Herdla finnes det også spennede kulturminner fra den kalde krigen! Riksantikvaren har bestemt at fire nedlagte kystartilleri i Norge nå skal fredes, og museer står klar for å åpne og formidle "hemmelig" historie til publikum.
Kilde: fotomuseum.bergen, Foto: privat
I det fredelige kystlandskapet skjuler det seg norske statshemmeligheter, som snart skal frem i lyset.

Under den falske steinen ligger nemlig en del av et toppmoderne kystartillerianlegg som ble bygget på Herdla i Hordaland tidlig på 90-tallet.

Den kalde krigen - spenningstilstanden mellom USA og Sovjetunionen, eller øst og vest, etter andre verdenskrig - er grunnen til oppførelsen av anlegget.

– Det var jo den kalde krigens tid. Vi trodde på dette, og sånn skulle det være, sier tidligere prosjektleder i Forsvaret, Olav Helvig.

Les mer og se film på: nrk.no
Nå håper vi at vi snart kan gjøre det samme med Anlegg 96, som er det Norges største festningsanlegg fra den kalde krigen. Der planlegger vi verdens største og mest unike kald krigs museumsopplevelse !

Foto: PIO, Forsvaret


mandag 5. mars 2012

Ny dokumentarfilm 26 år etter Vassdalen-ulykka.

16 soldater omkom, og nå har News on Request har laget dokumentarfilm om de som overlevde den verste ulykka Forsvaret har opplevd i fredstid. Hør Rune Nilsen fortelle til Nrk Nordland  hvordan han opplevde de sterke historiene fra de overlevende under opptakene til "Den siste marsjen" .

Kilde: nrk.no/nyheter/distrikt/nordland
den 5. mars 1986 da et kompani med ingeniørsoldater skulle etablere en beltevogntrasé fra Bjerkvik til Salangsdalen via Vassdalen, Bukkedalen og Rauddalen som ledd i en flankeoperasjon under NATO-øvelsen Anchor Express. Omtrent kl 13.00 løsnet et flakskred fra fjellet Storeballak og tok med seg 31 soldater og tre beltevogner. (Wikipedia.no)
De 31 ble sendt inn under værforhold der vind og kulde skapte en kuldeeffekt på rundt 50 minusgrader. De tilhørte Brigade Nord og deltok sammen med vel 20.000 andre soldater fra NATO-land. Ingeniørtroppen gikk inn i dalen for å legge forholdene til rette for deltakere i øvelsen. Ved 14-tiden ble skredet utløst, og massene som kom buldrende i en fart på 130 km i timen traff de 31 soldatene.(nrk.no)
Kilde: nrk.no/nyheter/distrikt/nordland. "Etter ulykken var det bare en mann som sto frem og tok ansvar for den 5000 mann store brigaden som deltok på Nato-øvelsen. Det var brigadesjef, oberst Arne Pran, som ga tragedien et menneskelig ansikt."  Foto: Arne Flaaten/F-Forsvarets forum

Les mer og se filmklipp på: nrk.no/nordland/fylkesleksikon/index.php/Vassdalen-ulykka
                               og på: nrk.no/kanal/nrk_gull/1.7529719

Hvor filmen skal ha sin premiere er ikke endelig klart enda.


Under den kalde krigen var beredskapen på topp og de årlige Natoøvelsene var langt mer omfattende enn de har vært de siste årene. Befolkningen i de nordligste fylkene var vant med at tusenvis av norske og allierte soldater og tungt militært utstyr fylte lokalsamfunn, fjell og skog rundt dem med "krig" en gang i året. I følge FOH er det særdeles viktig at de allierte troppene får øvelse i å mestre det kalde klimaet og skiftende værforholdene vi har i nordområdene.
Denne uken starter årets Nato-øvelse Cold Response, som er den største øvelsen forsvaret har gjennomført på ti år. 16.000 soldater fra 15 nasjoner deltar, og øvelsen finner sted i området Harstad, Narvik og Tromsø. (nrk.no/nyheter/distrikt/nordland)
Vi har ikke hatt noen øvelse de siste ti årene med like mange deltakere som vi har på Cold Response i år, sier oberstløytnant og kommunikasjonssjef John Espen Lien til nrk.no. Bilde fra tidligere øvelse. Foto: Adrian Lombardo/ HKA/Hærens Kommunikasjonsavdeling   

søndag 4. mars 2012

Norsk Luftfartsmuseum deltar på "Kultur på nett 2012"

I morgen reiser Markedssjef Elisabeth Langeland og jeg til Trondheim for å delta på Norsk kulturåds konferanse "Kultur på nett" med temaet sosiale og mobile tjenester på kulturfeltet.

Bruken av mobiltelefoner og nettbrett øker enormt. Vi kan laste ned hva som helst stort sett hvor som helst. Økt tilgjengelighet skaper derfor forventninger til hvordan nettet kan brukes. Er kultursektoren i Norge klar til å møte brukeren på disse nye møteplassene?
Kultur på nett 2012 vil ta utgangspunkt i de forventningene vi har til kulturtjenester, ikke bare i framtida, men faktisk allerede i dag. Vi vil se nærmere på trendene som preger vårt digitale kulturkonsum. Utviklingen vil påvirke måten vi jobber på, og hvilke tjenester vi tilbyr brukerne.
Vi ønsker å holde oss oppdatert på denne utviklingen og har planer om se nærmere på hvordan vi kan ta i  bruk aplikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett i våre utstillinger. Både de ekstisterende og den nye kald krig utstillingen vi jobber med gjennom Isfronten-prosjektet.

Kultur på nett på Facebook

Visste du at Norge hadde hemmelige penger i beredskap under den kalde krigen?

Her er Norges hemmelige krigssedler

Unike seddelskatter i Norges Bank:
– Vi ville risikere mye ved å ikke ha tilgang til sedler, sier Kåre Willoch om Norges hemmelige pengebeholdning under den kalde krigen.
KRIGSKASSE PÅ 15 MILLIARDER: Leif Veggum, assisterende direktør i Norges Banks avdeling for kontante betalingsmidler, viser frem reservesedlene som Norges Bank trykket under den kalde krigen. Foto: Kjell Persen © TV 2 

Disse hadde vært artig å ha med i vår nye utstilling! Her ligger det mye spennende historie bak.