søndag 4. mars 2012

Norsk Luftfartsmuseum deltar på "Kultur på nett 2012"

I morgen reiser Markedssjef Elisabeth Langeland og jeg til Trondheim for å delta på Norsk kulturåds konferanse "Kultur på nett" med temaet sosiale og mobile tjenester på kulturfeltet.

Bruken av mobiltelefoner og nettbrett øker enormt. Vi kan laste ned hva som helst stort sett hvor som helst. Økt tilgjengelighet skaper derfor forventninger til hvordan nettet kan brukes. Er kultursektoren i Norge klar til å møte brukeren på disse nye møteplassene?
Kultur på nett 2012 vil ta utgangspunkt i de forventningene vi har til kulturtjenester, ikke bare i framtida, men faktisk allerede i dag. Vi vil se nærmere på trendene som preger vårt digitale kulturkonsum. Utviklingen vil påvirke måten vi jobber på, og hvilke tjenester vi tilbyr brukerne.
Vi ønsker å holde oss oppdatert på denne utviklingen og har planer om se nærmere på hvordan vi kan ta i  bruk aplikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett i våre utstillinger. Både de ekstisterende og den nye kald krig utstillingen vi jobber med gjennom Isfronten-prosjektet.

Kultur på nett på Facebook

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar