mandag 30. juli 2012

Les vår nye brosjyre!

Vi har laget en ny hand out - brosjyre i A5 format. Den får du hvis du besøker oss på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, eller du kan lese den på nettet ved å trykke HER.

Spre linken og brosjyren til så mange du kjenner så flest mulig får høre om vårt unike kald krig prosjekt! Ønsker du å få brosjyren tilsendt på e-post eller i posten, er det bare å ta kontakt med kari@luftfartsmuseum.no eller på tlf:  75 50 78 61/ 75 50 78 56.

Til museets stand på Bodø Air Show 2012, hadde vi fått laget seks flotte bannere. Disse presenterte kald krig-prosjektet vårt sammen med en meget populær åpen Starfighter, et Bell helikopter, ei atombombe og annet materiell og aktiviteter.

Fra NL og LMU's stand i  shelter 305 under BAS 2012.  Foto: KAW, NLIsfronten - "hot spot" ved U2 flyet på Norsk luftfartsmuseum. Foto: KAW, NL


Vi har nå også hengt opp disse bannerne i sivil utstilling på Norsk Luftfartsmuseum. De danner en liten Isfronten -"hot spot" under U2-flyet sammen med brosjyrene våre. Der og ved Starfighteren i militær utstilling, finner du også denne plakaten:


Gjennom vårt delprosjekt Historier fra den kalde krigen, ønsker vi at så mange som mulig skal fortelle oss akkurat sin historie fra denne spesielle perioden. Så har DU en historie å fortelle, ta kontakt med Per Arvid Tellemann på mail eller på tlf.: 75 50 78 67 / 900 18 789. Du kan også legge igjen ditt navn og tlf. nr. i resepsjonen på Norsk Luftfartsmuseum.

I slutten av august arrangerer vi fortellerseminar her i ved Norsk Luftfartsmuseum for tidligere flygere, teknikere fra luftforsvaret og deres ektefeller. Samlingen vil gå over to dager. Hvis du ikke har hørt om dette før men har lyst til å delta, så gi beskjed i resepsjonen eller til til Per Arvid Tellemann på telefon eller på e-post: pat@luftfart.museum.no 

mandag 16. juli 2012

Sikkerhetspolitisk konferanse 2012


 

 

 

 

 

 

Den årlige konferansen til regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg er i 2012 lagt til Bodø.


Konferansen vil være på Radisson Blu hotellet i Bodø fra lunch til lunch . Utenriksministeren planlegger å delta på konferansen.

Per Erik Solli fra Norsk utenrikspolitisk institutt er engasjert av Team Bodø/Bodø kommune som prosjektleder for konferansen, og koordinerer lokal støtte til utvalget, Utenriksdepartementet og Refleks II prosjektet.


Konferansen vil være åpen for alle interesserte. Mer informasjon finner du på Utenriksdepartementets nettside for Refleks-prosjektet. Siden vil oppdateres fortløpende med ny informasjon og registreringsskjema for deltagere.