Om oss

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø arbeider med å realisere en ny spennende opplevelse og utstilling om den kalde krigen og dens betydning for fremveksten av det moderne Norge. Isfronten – Kald Krig Opplevelser

Dette er vårt største utstillingsprosjekt og vårt viktigste samarbeidsprosjektet med Luftfarsvarsmuseet, siden museet åpnet i 1994.

Oppgavene våre i forprosjeketet har siden 2009 vært planarbeid og utredninger knyttet til tre hovedpillarer:
  • Ei unik utstilling 
  • Et unikt kulturminne
  • Et manfold av kunnskap og opplevelser.

Vi ønsker å styrke fokuset på denne uhyre viktige konflikten gjennom å samle inn og dokumentere den kalde krigens historie; bevare den atomsikre fjellhangaren Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon,  den kalde krigens mest sentrale kulturminne; og bygge verdens beste og mest innovative utstilling og opplevelse inne i Anlegg 96.  Dette fjellanlegget på ca 10 000 m2, er det største og best bevarte festningsanlegget i Norge fra den kalde krigens dager- og et symbol i seg selv på denne perioden. Anlegg 96 var atomsikkert da det ble bygd i 1960 og huset jagerflysvadronen 331, i mange år.


Vi har arbeidet med å realisere prosjektet i flere år, med økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune, Sparebank 1 Nord-Norge, Bodø kommune og Landsdelsutvalget. Men det er statlige myndigheter som må bære hovedansvaret for å finansiere dette store, nasjonale prosjektet. Vi har derfor søkt Kulturdepartementet om støtte. Vi er også i dialog med Forsvarsdepartementet og planlegger å støtte fra de også.


Den tredje hovedpillaren fokuserer på mangforldig kunnskap og opplevelser. Her jobber vi med følgende delemner:
  •     Innsamlingsprosjektet "Historier fra den kalde krigen"
  •     TV-serien "Frykt og velsignelse - kald krig i nord"
  •     Møteserien "Sikkerhet i Nord"
  •     innsamling av film, foto, gjenstander og annet viktig arkivmateriale,
  •    Verden som klasserom
  •    Forskning og økt kunnskap - samarbeid og nettverk. 
Mer om de ulike delemnene finner du i vår brosjyre.
Vi ønsker at Isfronten virkelig skal bli "Kald krig opplevelser" - Ikke ei tradisjonell museumsutstilling, men en sterk, engasjerende, og helhetlig opplevelse som er ment å påvirke deg og sitte lenge igjen i sinnet!

I 2013 planla vi å trappe vi opp arbeidet og starte på hovedprosjektet (Les mer om dette i del 2 i vår søknad til statsbudsjettet 2013.) Vi fikk ikke penger til prosjekektet over statsbudsjettet i 2012 men derimot en merknad som kan leses her. Til statsbudsjettet 2013 fikk vi en merknad til, som du kan lese her.

Merknaden til statsbudsjettet 2013 er meget oppløftende. Dessverre følger det ingen midler med, så for året 2013 er vi tvunget til å stoppe det faglige arbeidet på grunn av manglende ressurser. Men vi holder fullt trykk på arbeidet med å få statlig finansiering til  hovedprosjektet, og ny søknad til Statsbudsjettet 2014 er nå sendt inn.  

Kanskje vi klarer å åpne dørene til en unik utstilling i et unikt kulturminne i tide til feiringen av Norsk Luftfartsmuseums 25 års jubileum i 2019?

Facebooksiden til Isfronten vil ikke være i bruk i 2013, men oppdateringer om prosjektet legges ut her på bloggen med link på Norsk luftfartsmuseums facebookside. Du finner også litt om Isfronten under fanen "Kunnskap" på museeets webside.


Synes du Norge trenger en egen utstilling om vår viktige rolle i den kalde krigen?
Vil være med å påvirke våre valg og planer for denne utstillingen?

Da kan du:
Delta i diskusjoner her, på bloggen og i møtene og kom innspill og kommentarer!!
Del dine opplevelser fra den kalde krigen med andre eller i et innlegg på siden:  "Historier fra den kalde krigen"
Snakk om Isfronten til alle du kjenner og fortell hvorfor du mener dette er en viktig del av nork historie som vi bør fortelle videre!

På grunn av manglende finansiering har vi har dessverre måttet ta en pause i det viktige delprosjeketet: Innsamlingen av "Historier fra den kalde krigen" . Det vil si at Per-Arvid Tellemann ikke vil foreta flere intervjuer foreløpig. Planen er å gjennopta kildeinnsamlingen når statlig finansiering er på plass.

Sitter du med en historie fra den kalde krigen som du gjerne vil dele med oss og andre? Så legg den gjerne inn som en kommentar på bloggsiden eller send oss en e-post: kari@luftfartsmuseum.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar