søndag 13. oktober 2013

På mandag legges forslag til Statsbudsjett 2014 fram.


"Her vil de utvide for 250 millioner Det er kun pengene som mangler...", skriver Avisa Nordland den 11.10.13.


"Norsk Luftfartsmuseum vil utvide for 250 millioner ved å etablere
prosjektet Isfronten i en fjellhanger på Bodø hovedflystasjon. 
Foto: Mads René Trellevik"

I morgen legges forslag til neste års statsbudsjett fram. Etter to merknader tidligere statsbudsjett burde håpet vårt om å få støtte til realisering av prosjekt Isfonten, være større enn noen gang. Men med regjeringsskifte og mange andre kulturprosjekter som prioriteres høyt nasjonalt, er det dessverre ikke tilfelle.

Men uansett hvordan det går med vår søknad nå, vil vi fortsette arbeidet mot KUD og FD for å få realisert prosjektet. Vi håper rapporten FD skal utarbeide viser at prosjekt Isfronten er den beste måten for Norge å formidle denne kalde krigen.

Les hele Pressemeldingen Nr.: 74/2013 av 09.09.2013 fra Forsvarsdepartementet. 
       

- Posted using BlogPress from my iPad