onsdag 27. mars 2013

Flott artikkel i Avisa Nordland i dag!

Isfronten er ikke død
Skriver Jørgen Mathisen helt korrekt i sin fyldige artikkel på side 10-11 i AN fri.
Arbeidet fortsetter for å gjøre de tidligere topphemmelige hangarene i Anlegg 96 til et moderne museum om den kalde krigen. I Sovjetsamveldet visste de nok tidlig det meste om anlegget.
Les resten av artikkelen i dagens papiravis eller i e-avisen på nett.
- Posted using BlogPress from my iPad

mandag 25. mars 2013

Ny Isfronten-søknad til statsbudsjettet 2014!


Da fristen gikk ut 1. mars var den nye søknaden til statsbudsjettet 2014 ferdig og sendt inn! Du finner hele søknaden HER og med ny link i kolonnen til høyre. 

Mye er uforandret fra søknaden 2013, men vi søker nå om 25 millioner for 2014 for å endelig komme i gang med hovedprosjektet. Hovedfokuset vil ligge på detalj-prosjektering av selve utstillingen, Anlegg 96 og tilknytningen mellom Anlegg 96 og eksisterende museumsbygg. Les mer om dette på side 39-40 i søknaden. 


Isfronten er fremdeles Norsk Luftfartmuseums viktigste prosjektet. Vi har hittil brukt nesten 10 millioner på forprosjektering siden 2007 (inkludert uvurderlige tilskudd fra NFK, DA og andre. Se side 3-5 i søknaden ). Så da vi ikke fikk bevilgninger fra staten videreføring  i 2013, hadde vi ikke mer av egne midler til å holde prosjektorganisasjonen i drift. Ledelsen og styret ved NL har likevel jobbet med prosjektet politisk på ulike nivåer dette året, og vil fortsette med det i form av oppfølging av innsendt søknad og avklaring vedr. Anlegg 96. 

Siden vi i år har fått en ny merknad i Statsbudsjettet, ønsker vi å avklare forholdet og opprette kontakten mellom Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet  Kontakten mellom de involverte departementene bør initieres av KUD. KUD må være det samordnede og ansvarlige organ. Vi ber derfor KUD legge opp en tids og gjennomføringsplan på hvordan departementet skal ivareta innholdet i merknaden. 


Vi har hittil i år hatt møter og tett kontakt med FD og Forsvarsbygg som begge mener det er godt prosjekt. Det er ikke sagt noe om økonomi, uten om at kostnader ved eventuell sikring og igjen-muring av anlegget også kan bli kostbart. 

Det viktigste for oss nå er å få finansieringen på plass og her er vi er åpne for flere løsninger. Vi er også fleksible ift framtidig eierform av Anlegg 96, bare det kan brukes hensiktsmessig til museumsformål.

For å komme videre i prosessen med Anlegg 96 er vi veldig glade for Fylkesrådet for kultur sitt initiativ overfor Riksantikvaren. Fylkets kulturminneavdeling er også sterkt engasjert i vern av anlegg 96. Les mer om dette besøket HER. I tillegg har to eksperter på krigsminner fra Riksantikvaren, meldt sin ankomst den 19.april. 


Du finner også en link til vår nyreviderte Isfronten brosjyre i høyre kolonne eller HER. Spre gjerne link til brosjyren på e-post til alle som kan tenke seg å høre mer om det spennende kald krig prosjektet!

God påske!


Bli med inn i det hemmelege fjellet - Gaustatoppen!


I kveld på NRK1 klokka 20.45 kan du være med på en helt spesiell reise!


Forsvarsanlegga inne i fjellet i Gaustatoppen i Telemark spela ein stor rolle i den kalde krigen, og i nesten 40 år var Gaustabanen stengd for alle som ikkje var tryggleiksklarert.

tirsdag 19. mars 2013

Foredraget ’Bombemål Salten’ på Ørnes!

I morgen reiser Konservator Karl L. Kleve til Ørnes for å holde foredrag i forbindelse med arrangementet Historisk onsdag på Ørnes Handelssted.


I foredraget med den "hardtslående" tittelen "Bombemål Salten"som begynner kl. 19.00, vil konservator Karl Kleve fra Norsk Luftfartsmuseum i Bodø fortelle om denne utviklingen og hvordan den kalde krigen formet Salten-regionen.

Han vil også presentere flymuseets prosjekt ’Isfronten – Kald Krig Opplevelser’, som setter søkelyset på den kalde krigens betydning for det moderne Norge.

Les mer på: http://www.saltenmuseum.no/content/view/955/1/

Dørene åpner kl.1800
foredraget varer kl. 19.00 til ca. kl. 20.00
Inngang koster. 50,-  for voksne og 10,- studenter. Ingang inkluderer kaffe eller te.
Arrangør er Nordlandsmuseet.

Velkommen til en spennende kveld på Ørnes handelssted.

torsdag 7. mars 2013

Riksantikvaren besøker Anlegg 96!

Den 12. april kommer Riksantikvaren med en delegasjon opp til Bodø. De vil sammen med representanter fra Kulturminneavdelingen i Nordland Fylkeskommune besøke Anlegg 96 og få en orientering om våre planer for bevaring av dette viktige kulturminnet. 

Nordland fylke gjennom  Fylkesråd for Kultur, Hild-Marit Olsen og Kulturvernsjef Egil Murud er engasjerte støttespillere i vårt arbeid med prosjekt Isfronten. Og vi er veldig glade for at Riksantikvaren har takket ja til invitasjonen fra Fylket om å se nærmere på vern av Norges viktigste kulturminne fra den kalde krigen.

Se saken om Isfronten på nrk.no: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10938963

Anlegg 96 lyssatt av Lydteamet AS.  Kilde: nrk.no

Representanter fra Riksantikvaren og Kulturminneavdelingen i NFK besøkte også i september i fjor Anlegg 96. Les mer om det her

Entusiastisk besøk i A96.  De er selvfølgelig iført "autentiske hjelmer".FV. Martinus A. Hauglid, Dagfinn Claudius, Egil Murud og Karl Kleve fra NL. Foto: KAW, NL