mandag 25. mars 2013

Ny Isfronten-søknad til statsbudsjettet 2014!


Da fristen gikk ut 1. mars var den nye søknaden til statsbudsjettet 2014 ferdig og sendt inn! Du finner hele søknaden HER og med ny link i kolonnen til høyre. 

Mye er uforandret fra søknaden 2013, men vi søker nå om 25 millioner for 2014 for å endelig komme i gang med hovedprosjektet. Hovedfokuset vil ligge på detalj-prosjektering av selve utstillingen, Anlegg 96 og tilknytningen mellom Anlegg 96 og eksisterende museumsbygg. Les mer om dette på side 39-40 i søknaden. 


Isfronten er fremdeles Norsk Luftfartmuseums viktigste prosjektet. Vi har hittil brukt nesten 10 millioner på forprosjektering siden 2007 (inkludert uvurderlige tilskudd fra NFK, DA og andre. Se side 3-5 i søknaden ). Så da vi ikke fikk bevilgninger fra staten videreføring  i 2013, hadde vi ikke mer av egne midler til å holde prosjektorganisasjonen i drift. Ledelsen og styret ved NL har likevel jobbet med prosjektet politisk på ulike nivåer dette året, og vil fortsette med det i form av oppfølging av innsendt søknad og avklaring vedr. Anlegg 96. 

Siden vi i år har fått en ny merknad i Statsbudsjettet, ønsker vi å avklare forholdet og opprette kontakten mellom Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet  Kontakten mellom de involverte departementene bør initieres av KUD. KUD må være det samordnede og ansvarlige organ. Vi ber derfor KUD legge opp en tids og gjennomføringsplan på hvordan departementet skal ivareta innholdet i merknaden. 


Vi har hittil i år hatt møter og tett kontakt med FD og Forsvarsbygg som begge mener det er godt prosjekt. Det er ikke sagt noe om økonomi, uten om at kostnader ved eventuell sikring og igjen-muring av anlegget også kan bli kostbart. 

Det viktigste for oss nå er å få finansieringen på plass og her er vi er åpne for flere løsninger. Vi er også fleksible ift framtidig eierform av Anlegg 96, bare det kan brukes hensiktsmessig til museumsformål.

For å komme videre i prosessen med Anlegg 96 er vi veldig glade for Fylkesrådet for kultur sitt initiativ overfor Riksantikvaren. Fylkets kulturminneavdeling er også sterkt engasjert i vern av anlegg 96. Les mer om dette besøket HER. I tillegg har to eksperter på krigsminner fra Riksantikvaren, meldt sin ankomst den 19.april. 


Du finner også en link til vår nyreviderte Isfronten brosjyre i høyre kolonne eller HER. Spre gjerne link til brosjyren på e-post til alle som kan tenke seg å høre mer om det spennende kald krig prosjektet!

God påske!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar