Anlegg 96

Unikt atomsikkert fjellanlegg fra den kalde krigen

Rett innenfor porten på flystasjonen befinner det seg et helt unikt kulturminne i Norge. Nemlig Norges største fjellanlegg på 8000m2,  bygd i 1958. 


Anlegget skal kunne stå i mot atombomber på rundt 75-500kg tonn39, men allerede i 1962 hadde Sovjets atombomber nådd en størrelse på 58 Megatonn40.Hvor mange fly den kunne huse er fortsatt hemmelig. Men i en plan for anlegget regner man med 25 fly. Det vil si en skvadron.

Anleggets bruksområde var mer en et sted å gjemme seg for bomber. Den var også tiltenkt til å være operativ selv i fredstid. Anlegget ble til daglig brukt av 331 skvadronen til flyvedlikehold og operative gjøremål innen skavdronen. Ved krise/krig ville bruken av anlegget avhenge av hvilke forsvarsstyrker som ble deployert og som da skulle operere ut fra flystasjonen. Også i krise/krig var det fra utgangspunktet meningen at 331 skvadronen skulle benytte anlegget. Les mer i Helge Seims artikkel på Luftfartshistorie.noHvorfor bygge ny kald krig utstilling i Anlegg 96? 
"Tre ønsker på en gang - det er jo ikke mulig!" Jo, det er det, faktisk!

Denne fjellhangaren er et det største, viktigste og tydeligste kulturminnet vi har i Norge fra den kalde krigen. Det er særdeles viktig å bevare et unikt festningsanlegg fra denne perioden, på lik linje med andre store festningsanlegg fra f.eks 2. verdenskrig. I og med at den kalde krigen hadde en enorm betydning for oppbyggingen av det moderne Landet vi har i dag, vil det være et stort tap for kulturhistorien om et likt viktig bygg ikke blir tatt vare på og vist fram til ettertidens generasjoner. 
  

Ei utstilling om den kalde krigen inni den største museumsgjenstanden fra denne perioden, vil bli en helt unik opplevelse! Ingen andre lokaler i Norge vil være i stand til å sette deg i den riktige stemningen på samme måte. Her kan vi blande autentiske miljøer og gjenstander med moderne teknologi og de beste formidlingsmetodene. Magasiner og arkiver er noe et hvert museum alltid trenger mer av, og helst så nært utstillingen som mulig. Dette for å stadig kunne utvikle og fornye utstillingene, men også for å kunne gi gjester med spesiell interesse, ekstra informasjon. I Anlegg 96 vil vi kunne få plass til en fantastisk utstilling og et stort magasin for våre store gjenstander.  Selv om vi ikke kan fylle ei utstilling med gjenstander, film, bilder og dokumenter, skal disse bevares for ettertiden. Hva er vel bedre om at spesielt interesserte gjester også har mulighet til å få ta seg en tur i et rikholdig visningsmagasin på samme sted?

   - Og det ligger et steinkast (500 m.) fra vårt eksisterende museumsbygg. Ingen andre lignende kulturminner fra den kalde krigen, ligger i så attraktiv nærhet til en by, flyplass, havn, jernbane og turistvei.. Historien om luftfarten er historien om innovative oppfinnelser, en enormt rask teknologisk utvikling og spennende opplevelser. Vi ønsker å "speile" dette i vår utstilling ved å bruke nye teknologiske løsninger fra moderne luftfart og "låne" litt av opplevelsesaspektet fra f.eks fornøyelsesparker. Hva om transportetappen mellom dagens museumsbygg og Anlegg 96 f.eks  kunne se slik ut? 


Se reisen med denne "Poden" til Heathrow Airport "minutt for minutt" på YouTube
 __________________________________________________________________________________

Blir det ny jagerflybase i Bodø?

Onsdag fikk forsvarsminister Grete Faremo overlevert høringsrapporten om
flybasene. Nå starter ei spennende tid framover med høring, diskusjoner og debatter både lokalt og sentralt. Klikk på linken og les flere artikler i AN om Bodøs rolle i kampen om den nye jagerflybasen!
http://www.an.no/nyheter/article5029238.ece
Men har dette noe med Isfronten-prosjektet å gjøre?


Ja! Det er viktig for oss å få avklart om den nye basen kommer til Bodø pga vårt ønske om å bruke Anlegg 96 til utstillingslokale og lager for våre fly.
Hvis bodø får Jagerflybasen eller det blir ei delt løsning, må det bygges ny rullebane lengre bort fra byen. (Se tegning i AN: http://www.an.no/nyheter/article5027221.ece ) Da vil etter all sansynligvis hovedporten bli flyttet og Anlegg 96 bli liggende på sivilt område. Noe som øker muligheten for at dette ikke er ett bygg forsvaret ser noen interesse av å benytte videre selv.