onsdag 19. desember 2012

Ny merknad i statsbudsjettet 2013?


Stortingets Familie- og Kulturkomité har vedtatt følgende merknad til statsbudsjettet 2013:


”Norsk Luftfartsmuseum

Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø for å etablere en utstilling om den kalde krigen. Prosjektet «Isfronten» har både militære og sivile dimensjoner; komiteen legger derfor til grunn at dokumentasjon og formidling av dette viktige temaet fra vår nære fortid blir utviklet i et nært samarbeid mellom de samlokaliserte museene, det sivile Norsk Luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftfartsmuseet, som er en avdeling av Forsvarets museer (under Forsvarsdepartementet). Komiteen er kjent med at det er skissert to alternativer for permanent lokalisering av «Isfronten» – et nybygg i umiddelbar nærhet av det allerede eksisterende museumsbygget eller bruk av Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon. Komiteen legger til grunn at begge alternativene vurderes i det videre arbeidet for derigjennom å få en best mulig analyse og sammenlikning av museumsfaglige og kostnadsmessige aspekter ved disse planene."


onsdag 12. desember 2012

Isfronten nytt på NRK!

Obs! I morgen tidlig på NRK Nordland kommer et radioinnslag om Isfronten! Hva er situasjonen nå og hva skjer videre med prosjektet?

Så følg med en gang mellom kl. 7 og 9 regner vi med.


- Posted using BlogPress from my iPhone