lørdag 28. april 2012

Hva er dette?

Med ugjevne mellomrom vil vi legge ut bilder av spennende gjenstander/annet som kan få plass i vår nye kald krig utstilling. Legger også link til Isfronten på Facebook.

Så da er det bare å gjette og/eller kommentere hva du synes eller vet om gjenstandene. Kanskje har du en personlig fortelling/opplevelse å knytte til også.. ?
tirsdag 24. april 2012

2013 - Veien mot realisering!

Fristen var 31 mars,  og etter mye intensivt arbeid, ble søknaden til neste års statsbudsjett sendt Kulturdepartementet i tide!


Hele prosjektet har en kostnadsramme på 220 millioner kroner, Nå håper vi at merkanden vi fikk i fjor høst kan gi resultater i form av 7 millioner til opptrapping av arbeidet i 2013. Etter tidsplanen skal Norges store nye kald krig utstilling åpnes i Anlegg 96 til Bodøs 200-års jubileum i 2016.


Næringsavdelingen i Nordland Fylkeskommune og SUL - Bodø har gått inn med midler til videre drift av prosjektet nå i 2012. Vi er ikke helt i mål med lokalt og regionalt spleiselag for årets budsjett men håper at vår søknad til Sparebank 1 Nord-Norge gir resultater!

Utstillingen vil bli en stor og ny attraksjon for fly-og forsvarsbyen Bodø, et urbant tilskudd til en ellers naturbasert turistnæring i Nordland Fylke og en unik anerkjennelse av historien bak moderniseringen av Norge: "Brikken som mangeler " i det internasjonale og nasjonale bildet av vårt land som demokratisk og fredsbevarende nasjon.


Ingen andre land har presentert sin kald krigs historie på en så spennende måte, og denne opplevelsen vil bli et godt eksempel på framtidas museumsopplevelse!

Vil du se og lese hele den nye søknaden? Trykk HER
(eller på linken i høyre kolonne)

Vil du ha den tilsendt som pdf-fil eller i trykt utgave? Send en e-post til: kari@luftfartsmuseum.no

mandag 23. april 2012

Elever lager film om den kalde krigen i sitt lokalmiljø

an.no og an Indre, bilag til Avisa Nordland, kunne vi onsdag 18. april lese om Skjerstad Oppvekstsenter som lager film om den kalde krigen. 
                       
Vi er veldig glade for at samarbeidet med Skjerstad har vært så prositivt og vellykket. Historiene som elevene finner i sitt lokalmilø inngår i vårt store innsamlingsprosjekt Historier fra den kalde krigen

Samarbeidet startet i oktober 2012 (se tidligere artikkel) og kontakten med lærerne har blitt fulgt opp av vår mann, Per Arvid Tellemann. Elevene og lærerne besøkte oss for kort tid siden, og presenterte arbeidet sitt så langt for oss. De fikk da også en smakebit av våre fortellinger som er lagt ut på Digitalt Fortalt og undervisningsopplegget vårt om den kalde krigen, for alle tiende klassene i kommunen. Skjerstadelevene har også en egen prosjektblogg:  http://denkaldekrigen.blogg.no/

Gina og Karoline administrerer bloggen
Vi håper flere skoler i Norge nå ser verdien i å la ungdommene bli kjent med sin lokalhistorie på denne innvolverende måten. Det ligger mye god læring i kontakten med den eldre generasjonens fortellinger og ny kunnskap om hvorfor stedene er formet og bygd opp slik de er i dag. I tillegg er dette en fin måte for ungdom i dag å forstå Norges og sitt eget lokalsamfunns rolle i en stor internasjonal konflikt. 

Vi gleder oss til å se resultatene av arbeidet i Skjerstad! Ta gjerne kontakt med oss hvis du eller din skole ønsker å jobbe med et tilsvarende prosjekt :-)

torsdag 19. april 2012

I Haugesund på kurs

God morn! I dag har jeg lagt turen til Haugesund for å være med på Museumsforbundets kurs "Med prosjektledelse som verktøy".  I de neste  to dagene skal 35 deltagere fra museer rundt om i Norge møtes ved Haugalandmuseene, avd. Karmsund folkemuseum for å lære mer om prosjektarbeid.

Kilde: http://www.haugalandmuseene.no/
Den to-årige forprosjektperioden for Isfronten ble jo avsluttet ved nyttår. Vi er nå i år inne i en overgangsfase over i det viktige hovedprosjektet og ønsker å gjøre en så god og effektiv jobb som mulig i tiden som kommer. Derfor håper vi at vi gjennom å lære mer og å dele erfaringer med andre museer kan bli enda dyktigere i det videre arbeidet med prosjektet!

onsdag 18. april 2012

Besøk fra Stortinget.

Kilde: luftfartsmuseum.no/
Torsdag den 12. april hadde Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid lagt turen inom oss. De ble ønsket velkommen av (og overrasket) av selveste "Hans Fleischer Dons" (Formidlingsleder Bodil Nyaas) som hadde "reist 100 år tilbake i tid" for å fortelle dem om Start og Norges første flytur

 

Deretter holdt Karl Kleve og jeg en kort presentasjon i Karlsens Bar. Innenfor luftfartshistorien har det vært et stort fokus på Nordområdene og Arktisk -spesielt ved strategiske valg og oppbyggingen av det norske samfunnet under den kalde krigen. Det historiske perspektivet med linje til dagens prosjekt Isfronten, var tema i orienteringen fra oss. 

Foto: KAW, NL
Til slutt tok Major Ander Utgård - Leder for Luftforsvarsmuseet oss med videre gjennom utstillingen. Her ble det noen raske inntrykk fra utstilingene krydret med viktige fakta og noen levende historier bak fly og andre spennende gjenstander.

Foto: KAW, NL