torsdag 19. april 2012

I Haugesund på kurs

God morn! I dag har jeg lagt turen til Haugesund for å være med på Museumsforbundets kurs "Med prosjektledelse som verktøy".  I de neste  to dagene skal 35 deltagere fra museer rundt om i Norge møtes ved Haugalandmuseene, avd. Karmsund folkemuseum for å lære mer om prosjektarbeid.

Kilde: http://www.haugalandmuseene.no/
Den to-årige forprosjektperioden for Isfronten ble jo avsluttet ved nyttår. Vi er nå i år inne i en overgangsfase over i det viktige hovedprosjektet og ønsker å gjøre en så god og effektiv jobb som mulig i tiden som kommer. Derfor håper vi at vi gjennom å lære mer og å dele erfaringer med andre museer kan bli enda dyktigere i det videre arbeidet med prosjektet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar