onsdag 24. november 2010

lørdag 20. november 2010

Åpen dag på Norsk Luftfartsmuseum!

I morgen er det igjen duket for Åpen dag, og i år blir det mange spennende aktiviteter og mye kald krig! Programmet finner du på Norsk luftfartsmuseums nettsider


Kom til vår stand  og hør om Prosjekt Isfronten. Hvordan den kalde krigen skapte det moderne Nord-Norge, og hvordan vi ønsker å bevare Norges flotteste kald krig kulturminne: fjellhangaren Anlegg 96. Vi viser nye og gamle spennende bilder  inne fra anlegget. Her kan du og få se trailer fra den fremtidige dokumentaren/TV-serien om den kalde krigen, ”Isfront”.Per Arvid Telleman vil ha en egen stand for prosjektet "Historier fra den kalde krigen" og håper at akkurat DU kommer å forteller DIN historie fra denne tiden! Les mer om dette i en egen artikkel i avisa Nordland i dag.

VELKOMMEN!

torsdag 11. november 2010

Atomsikkerhet i Arktis - Hvordan endre Russlands syn på miljøpolitikk?

Klikk på plakaten for å åpne i full størrelse

I vårt tredje foredrag i Møteserien Sikkerhet i Nord vil den kjente Aleksander Nikitin fra Bellona St Petersburg snakke om sitt arbeid med dette i foredraget: "Nuclear safety in the Arctic regions of Russia"
I tillegg vil John F. G. Hannaford, Canadas Ambassadør i Norge snakke om Canadas utenrikspolitikk i Arktis:
”Canada’s Arctic Foreign Policy”


Så møt opp å få med deg to spennende foredrag på en kveld!

ONSDAG 24. NOV. kl. 17.00 – 20.00

OBS! Ved Høgskolen i Bodø.

Gratis adgang.

Velkommen!


Les også mer på http://www.nordomradesenteret.no/

mandag 8. november 2010

Mange ville høre Barlindhaug snakke om delelinjeavtalen!

Geopolitiske konsekvenser av en delelinjeavtale mellom Russland og Norge i Barentshavet.

Avtalen om delelinjen i Barentshavet vil gi mange ringvirkninger og ha konsekvenser for utviklingen i nordområdene.

Den 27.10.10 ble høstens andre foredrag i vår sikkerhetspolitiske møteserie avholdt på Høgskolen i Bodø. 

Johan Petter Barlindhaug, Professor II ved Nordområdesenteret og styreformann i North Energy, holdt et meget spennende foredrag om hva en avtale vil bety for den industrielle utviklingen i nord. 70 interesserte møtte opp og diskuterte livlig linjene Barlindhaug trakk opp.

Her er hovedpunktene i hans foredrag:

søndag 7. november 2010

Overvåkingsskandalen sammenlignet med U2-affæren!

I TV2 nyhetene klokka 21 i kveld, ble hemmeligholdelsen rundt overvåkingssaken, sammenlignet med det som skjedde ved U2-affæren i 1960.

torsdag 4. november 2010

"Et gufs av kald krig"?

USA har overvåket nordmenn på norsk jord! Les mer om overvåkingsskandalen på nrk.no

onsdag 3. november 2010

Skjerstad oppvekstsenter skal lete fram og dokumentere "Historier fra den kalde krigen"

Anne-Margrethe Brekkan fra Skjerstad Oppvekstsenter presenterer prosjektet for elevene

Som en del av historieundervisningen om den kalde krigen vil 10.klasse ved Skjerstad Oppvekstsenter gjennomføre et prosjekt der elevene undersøker Skjerstad kommunes rolle under den kalde krigen. Det ble i denne perioden bygget et stort radaranlegg på fjellet Klettkoven i kommunen.

Skoleprosjektet i Skjerstad vil inngå som en del av Norsk Luftfartsmuseums arbeide med å samle inn ”historier fra den kalde krigen”. Dette vil i hovedsak være intervju med, eller skriftlige beretninger fra, personer som deltok, vokste opp, eller på annen måte har minner og erfaringer fra den kalde krigens periode. Disse muntlige og skriftlige historiene vil bli et viktig bidrag til museets fremtidige forskning på og utstillinger om den kalde krigen.

Først på 1960-tallet førte byggingen av radaranlegget på Klettkoven til stor aktivitet i Skjerstad. Dette og den senere drift av anlegget, førte til stor tilflytting av militært personell. Skolens prosjekt går ut på å kartlegge konsekvensene dette fikk for dem som bodde i kommunen. Eleven står helt fritt i formulering og avgrensning av oppgavene og de tema som tas opp. I utgangspunktet er det meningen å gjennomføre intervju, og kanskje videoopptak, av informanter fra kommunen. Ansatte ved Norsk Luftfartsmuseum bidrar med lydopptaksutstyr og faglig råd/veiledning i den grad skolens lærere finner dette nødvendig.

Når prosjektet er sluttført vil Norsk Luftfartsmuseum få kopi av innsamlet råmateriale, samt prosjektrapporter. Museet får også anledning til eventuelt å bruke resultatene i samarbeidsprosjekter (komparative studier) med andre europeiske museer og institusjoner. I tillegg til lokal presentasjon av prosjektresultatet har elevene mulighet for å legge ut hele eller deler av prosjektet, på Norsk Luftfartsmuseums internettsider http://www.luftfartshistorie.no/, denne bloggen og museets hjemmesider.

Skjerstad Oppvekstsenter regner med å starte det praktiske arbeidet i løpet av november 2010 og sluttføre det i løpet av våren 2011.

Elevene fra 10. klasse som skal samle inn historiene.
Lærere Hanne Liland, Tom Gustavsen og Ole Karsten Brekkan
(ikke tilstede i går), skal hjelpe og veilede elevene.

Ole Roger pettersen fra LMU presenterte http://www.luftfartshistorie.no/ som
en aktuell publiseringskanal for hele eller deler av historiene.


mandag 1. november 2010

Skjerstad skole samler inn historier fra den kalde krigen!

Skjerstad skole ønsker å delta i vårt historie-innsamlingsprosjekt! I morgen reiser Isfrontens Per Arvid Tellemann og Ole roger Pettersen for luftfartshistorie.no, til Skjerstad. De skal snakke med lærere og elever om hvordan historiene best kan samles inn, bevares og publiseres. Vi gleder oss til å se resultatet av levende historieformidling som en aktiv del av undervisningen!!