fredag 13. desember 2013

Bombsäkert i Bodö!

I den siste utgaven av det svenske magasinet Flygrevyn finner dere en lang og flott artikkel om  Anlegg 96 i Bodø. Det er Håkon Bonafede, Fotojournalist i Vi Menn som har laget denne artikkelen på bakgrunn av hans besøk i Bodø og artikkel i Vi Menn i uke 5 i 2012.

I denne artikkelen sammenligner han Anlegg 96 med et tilsvarende anlegg i Sverige som har vært i full drift som museum siden åpningen i 2005. Aeroseum drives av en stiftelse, men inngår også i SMH, Statens Militärhistoriska Arv og får derfor økonomisk og annen støtte fra Statens Försvarshistoriske Museer.

Dette anlegget besøkte vi tidlig i Isfrontens prosjektperiode. Vi lærte mye nyttig fra svenskene om hvordan det er mulig å drifte et slikt anlegg som en annerledes museumsopplevelse, og unikt kulturminne fra den kalde krigen. Vi håper det norske Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet også snart kommer fram til at vårt eget Anlegg 96 er sentralt å bevare og utrolig spennende å formidle!

 

- Posted using BlogPress from my iPad

søndag 13. oktober 2013

På mandag legges forslag til Statsbudsjett 2014 fram.


"Her vil de utvide for 250 millioner Det er kun pengene som mangler...", skriver Avisa Nordland den 11.10.13.


"Norsk Luftfartsmuseum vil utvide for 250 millioner ved å etablere
prosjektet Isfronten i en fjellhanger på Bodø hovedflystasjon. 
Foto: Mads René Trellevik"

I morgen legges forslag til neste års statsbudsjett fram. Etter to merknader tidligere statsbudsjett burde håpet vårt om å få støtte til realisering av prosjekt Isfonten, være større enn noen gang. Men med regjeringsskifte og mange andre kulturprosjekter som prioriteres høyt nasjonalt, er det dessverre ikke tilfelle.

Men uansett hvordan det går med vår søknad nå, vil vi fortsette arbeidet mot KUD og FD for å få realisert prosjektet. Vi håper rapporten FD skal utarbeide viser at prosjekt Isfronten er den beste måten for Norge å formidle denne kalde krigen.

Les hele Pressemeldingen Nr.: 74/2013 av 09.09.2013 fra Forsvarsdepartementet. 
       

- Posted using BlogPress from my iPadmandag 13. mai 2013

Hemmeligheter avgradert: Slik så Forsvaret for seg et angrep fra Sovjetunionen - TV 2 Nyhetene

BODØ (TV 2): Strengt hemmelige forsvarsdokumenter fra den kalde krigen og andre verdenskrig får nå se dagens lys for første gang.
Dokumentene bak den 300 kilo tunge hvelvdøren i kjelleren hos Forsvarets operative hovedkvarter har aldri før blitt vist fram for offentligheten. Her på Reitan utenfor Bodø er mange av Norges best bevarte forsvarshemmeligheter skjult.
Nå skal noen av dem deles med allmennheten, og kanskje vil de kaste lys over hva som skjedde bak lukkede dører i Norge under den kalde krigen.

Klikk på bildet for å se videoinnslaget som gikk på TV2's nyhetsmagasin, Lørdag.
Foto: TV2
Med en god, gammel lysbildeframviser blir de originale spionbildene som er funnet i arkivene slått opp på veggen.Et gult kart fra 80-tallet dukker opp på veggen. En rekke piler viser hvordan man trodde at det som den gang var Sovjetunionen, ville angripe Nord-Norge.
– Slik så man for seg et militært angrep fra Sovjetunionen. Dette var gradert hemmelig, forteller Lutnes.  

GÅR GJENNOM ARKIVENE: Den pensjonerte generalmajoren Kjell Lutnes er en av dem
som har ansvar for å fjerne hemmelighetstemplene på en rekke dokumenter.
 Foto: TV 2

Pensjonert generalmajor Kjell Lutnes som i dag jobber med avgradering av hemmelige dokumenter ved FOH,  har også vært direktør for Norsk Luftfartsmuseum fra 1998-2005.


tirsdag 16. april 2013

Viktig Kulturminne! - sier Nordland Fylkeskommune.

  - Anlegg 96 er et kulturminne fra den kalde krigen, som bør vernes for ettertiden.


Hild-Marit Olsen sammen med Riksantikvaren under deres besøk i Anlegg 96.
Foto: Trond-Erlend Willassen, NFK.

Det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).
Fredag hadde hun invitert riksantikvar Jørn Holme til omvisning i den tidligere så hemmelige fjellhangaren ved Bodø flystasjon.

Les hele pressemeldingen her.


For mer informasjon:
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap)
Tel: 924 17 916

Se også reportasjen fra besøket på NRK Nordland og NRK Dagsrevyen 21  (saken starter ca 10.05 min. ut i sendingen)  i går.


mandag 15. april 2013

Riksantikvaren besøker Anlegg 96!

Fredag 12. april hadde Norsk Luftfartsmuseum besøk av en stor delegasjon som ville se på Anlegg 96. Nordland fylkes kulturråd Hild-Marit Olsen hadde invitert Riksantikvar Jørn Holme til å se med selvsyn hvilken perle Anlegg 96 er. Begge stilte med store delegasjoner, så vi var til sammen 15 stykker som vandret i den kalde krigens fotspor dypt inne i fjellet.

Både riksantikvar Holme og fylkeskulturråd Hild-Marit Olsen var skjønt enige om at er mer representativt eksempel på kald krigs-arkitektur har vi knapt i Norge. Rusleturen i det atomsikre anlegget gjorde et dypt inntrykk på alle. Nordland Fylkeskommune er svært interessert i et vern av Anlegg 96, og etter fredagens besøk håper vi Riksantikvaren er av samme mening. Han ga i hvert fall uttrykk for sterk interesse og engasjement for våre planer om å bevare Anlegg 96 og gjøre det til åsted for verdens beste museums-attraksjon.

Hele delegasjonen lytter interessert når konservator Karl Kleve forteller
litt om anleggets spennende historie. Foto: KAW, NL.

NRK Nordland var med oss under hele besøket i Anlegg 96. De melder at saken trolig kommer på NRK Nordlands distriktssending kl. 18.40 i dag. Vi håper at den også kommer på riks-nyhetene i kveld da dette er en viktig sak for hele Norge om bevaring av et unikt nasjonalt kulturminne!

Innslaget kom både på NRK Nordland og på Norge i dag på hoved-nyhetssendingen kl 21.00! Se hele saken på:
http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordland/dkno99041513/15-04-2013#t=7m37s

onsdag 27. mars 2013

Flott artikkel i Avisa Nordland i dag!

Isfronten er ikke død
Skriver Jørgen Mathisen helt korrekt i sin fyldige artikkel på side 10-11 i AN fri.
Arbeidet fortsetter for å gjøre de tidligere topphemmelige hangarene i Anlegg 96 til et moderne museum om den kalde krigen. I Sovjetsamveldet visste de nok tidlig det meste om anlegget.
Les resten av artikkelen i dagens papiravis eller i e-avisen på nett.
- Posted using BlogPress from my iPad

mandag 25. mars 2013

Ny Isfronten-søknad til statsbudsjettet 2014!


Da fristen gikk ut 1. mars var den nye søknaden til statsbudsjettet 2014 ferdig og sendt inn! Du finner hele søknaden HER og med ny link i kolonnen til høyre. 

Mye er uforandret fra søknaden 2013, men vi søker nå om 25 millioner for 2014 for å endelig komme i gang med hovedprosjektet. Hovedfokuset vil ligge på detalj-prosjektering av selve utstillingen, Anlegg 96 og tilknytningen mellom Anlegg 96 og eksisterende museumsbygg. Les mer om dette på side 39-40 i søknaden. 


Isfronten er fremdeles Norsk Luftfartmuseums viktigste prosjektet. Vi har hittil brukt nesten 10 millioner på forprosjektering siden 2007 (inkludert uvurderlige tilskudd fra NFK, DA og andre. Se side 3-5 i søknaden ). Så da vi ikke fikk bevilgninger fra staten videreføring  i 2013, hadde vi ikke mer av egne midler til å holde prosjektorganisasjonen i drift. Ledelsen og styret ved NL har likevel jobbet med prosjektet politisk på ulike nivåer dette året, og vil fortsette med det i form av oppfølging av innsendt søknad og avklaring vedr. Anlegg 96. 

Siden vi i år har fått en ny merknad i Statsbudsjettet, ønsker vi å avklare forholdet og opprette kontakten mellom Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet  Kontakten mellom de involverte departementene bør initieres av KUD. KUD må være det samordnede og ansvarlige organ. Vi ber derfor KUD legge opp en tids og gjennomføringsplan på hvordan departementet skal ivareta innholdet i merknaden. 


Vi har hittil i år hatt møter og tett kontakt med FD og Forsvarsbygg som begge mener det er godt prosjekt. Det er ikke sagt noe om økonomi, uten om at kostnader ved eventuell sikring og igjen-muring av anlegget også kan bli kostbart. 

Det viktigste for oss nå er å få finansieringen på plass og her er vi er åpne for flere løsninger. Vi er også fleksible ift framtidig eierform av Anlegg 96, bare det kan brukes hensiktsmessig til museumsformål.

For å komme videre i prosessen med Anlegg 96 er vi veldig glade for Fylkesrådet for kultur sitt initiativ overfor Riksantikvaren. Fylkets kulturminneavdeling er også sterkt engasjert i vern av anlegg 96. Les mer om dette besøket HER. I tillegg har to eksperter på krigsminner fra Riksantikvaren, meldt sin ankomst den 19.april. 


Du finner også en link til vår nyreviderte Isfronten brosjyre i høyre kolonne eller HER. Spre gjerne link til brosjyren på e-post til alle som kan tenke seg å høre mer om det spennende kald krig prosjektet!

God påske!


Bli med inn i det hemmelege fjellet - Gaustatoppen!


I kveld på NRK1 klokka 20.45 kan du være med på en helt spesiell reise!


Forsvarsanlegga inne i fjellet i Gaustatoppen i Telemark spela ein stor rolle i den kalde krigen, og i nesten 40 år var Gaustabanen stengd for alle som ikkje var tryggleiksklarert.

tirsdag 19. mars 2013

Foredraget ’Bombemål Salten’ på Ørnes!

I morgen reiser Konservator Karl L. Kleve til Ørnes for å holde foredrag i forbindelse med arrangementet Historisk onsdag på Ørnes Handelssted.


I foredraget med den "hardtslående" tittelen "Bombemål Salten"som begynner kl. 19.00, vil konservator Karl Kleve fra Norsk Luftfartsmuseum i Bodø fortelle om denne utviklingen og hvordan den kalde krigen formet Salten-regionen.

Han vil også presentere flymuseets prosjekt ’Isfronten – Kald Krig Opplevelser’, som setter søkelyset på den kalde krigens betydning for det moderne Norge.

Les mer på: http://www.saltenmuseum.no/content/view/955/1/

Dørene åpner kl.1800
foredraget varer kl. 19.00 til ca. kl. 20.00
Inngang koster. 50,-  for voksne og 10,- studenter. Ingang inkluderer kaffe eller te.
Arrangør er Nordlandsmuseet.

Velkommen til en spennende kveld på Ørnes handelssted.

torsdag 7. mars 2013

Riksantikvaren besøker Anlegg 96!

Den 12. april kommer Riksantikvaren med en delegasjon opp til Bodø. De vil sammen med representanter fra Kulturminneavdelingen i Nordland Fylkeskommune besøke Anlegg 96 og få en orientering om våre planer for bevaring av dette viktige kulturminnet. 

Nordland fylke gjennom  Fylkesråd for Kultur, Hild-Marit Olsen og Kulturvernsjef Egil Murud er engasjerte støttespillere i vårt arbeid med prosjekt Isfronten. Og vi er veldig glade for at Riksantikvaren har takket ja til invitasjonen fra Fylket om å se nærmere på vern av Norges viktigste kulturminne fra den kalde krigen.

Se saken om Isfronten på nrk.no: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10938963

Anlegg 96 lyssatt av Lydteamet AS.  Kilde: nrk.no

Representanter fra Riksantikvaren og Kulturminneavdelingen i NFK besøkte også i september i fjor Anlegg 96. Les mer om det her

Entusiastisk besøk i A96.  De er selvfølgelig iført "autentiske hjelmer".FV. Martinus A. Hauglid, Dagfinn Claudius, Egil Murud og Karl Kleve fra NL. Foto: KAW, NL

lørdag 2. februar 2013

Fylkesrådet i Nordland ønsker å frede Anlegg 96.

Les mer om denne saken i Bodø Nu.
Det er dessverre noen små feil i artikkelen. Det er riktig at Norsk Luftfartsmuseum i samarbeid med Forsvarsmuseet lenge har jobbet med å få frigitt Anlegg 96 til museumsformål, gjennom prosjektet Isfronten. Museene har ikke gitt opp planene om å lage verdens beste utstilling om den kalde krigen i Nord, selv om det faglige arbeidet ikke kan fortsette uten penger fra staten. Men merknaden har fått i årets statsbudsjett er så klar og positiv til museenes arbeid med denne perioden, at vi selvfølgelig håper på støtte over neste års statsbudsjett til å starte på hovedprosjektet i 2014!


- Posted using BlogPress from my iPad

tirsdag 29. januar 2013

Hva skjer videre med prosjektet i 2013?

Isfronten – Kald Krig Opplevelser er Norsk Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseets store samarbeidsprosjekt om den kalde krigen og dens betydning for fremveksten av det moderne Norge. Vi ønsker å styrke fokuset på denne uhyre viktige konflikten gjennom å samle inn og dokumentere den kalde krigens historie; bevare den atomsikre fjellhangaren Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon, den kalde krigens mest sentrale kulturminne; og bygge verdens beste utstilling og opplevelse inne i Anlegg 96.

Vi har arbeidet med å realisere prosjektet i flere år, med økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune, Sparebank1 Nord-Norge, Bodø kommune og Landsdelsutvalget. Men det er statlige myndigheter som må bære hovedansvaret for å finansiere dette store, nasjonale prosjektet. Vi har derfor søkt Kulturdepartementet om støtte, og planlegger å søke Forsvarsdepartementet også.

Til statsbudsjettet 2012 fikk vi en merknadsom kan leses her. Og til statsbudsjettet 2013 fikk vi en merknad til, som du kan lese herMerknaden til statsbudsjettet 2013 er meget oppløftende. Dessverre følger det ingen midler med, så for året 2013 er vi tvunget til å stoppe det faglige arbeidet på grunn av manglende ressurser. Men vi holder fullt trykk på arbeidet med å skaffe statlig finansiering til hovedprosjektet.

Kanskje vi klarer å åpne dørene til en unik utstilling i et unikt kulturminne i tide til feiringen av fly- og forsvarsbyen Bodøs 200 års-jubileum i 2016?


Et historisk tilbakeblikk: De første Starfighterne kom til Bodø i 1963. De ble heist ned fra Hangarskipet USS Croatan på NATO-kaia og slepet opp gjennom Bodø by til Flystasjonen. Kilde: Facebookgruppen Information Alfa, flyhistorie fra A til Å. Lagt inn av Geir Knutsen.


Facebooksiden til Isfronten vil ikke være i bruk i 2013, men oppdateringer om prosjektet legges ut her på bloggen med link på Norsk luftfartsmuseums facebookside. Du finner også litt om Isfronten under fanen "Kunnskap" på museeets webside.

Synes du Norge trenger en egen utstilling om vår viktige rolle i den kalde krigen?
Vil være med å påvirke våre valg og planer for denne utstillingen?

Da kan du:
Delta i diskusjoner her, på bloggen og i møtene og kom innspill og kommentarer.
Del dine opplevelser fra den kalde krigen med andre eller i et innlegg på siden:  "Historier fra den kalde krigen".
Snakk om Isfronten til alle du kjenner og fortell hvorfor du mener dette er en viktig del av norsk historie som vi bør fortelle videre!

På grunn av manglende finansiering kan vi dessverre ikke pioritere innsamlings-arbeidet med det viktige delprosjektet: "Historier fra den kalde krigen" i samme grad som vi har gjort det siste året. Planen er å gjennoppta denne kildeinnsamlingen når statlig finansiering er på plass. Sitter du med en historie fra den kalde krigen som du gjerne vil dele med oss og andre? Så legg den gjerne inn som en kommentar på bloggsiden eller send oss en e-post: kari@luftfartsmuseum.no.