mandag 8. november 2010

Mange ville høre Barlindhaug snakke om delelinjeavtalen!

Geopolitiske konsekvenser av en delelinjeavtale mellom Russland og Norge i Barentshavet.

Avtalen om delelinjen i Barentshavet vil gi mange ringvirkninger og ha konsekvenser for utviklingen i nordområdene.

Den 27.10.10 ble høstens andre foredrag i vår sikkerhetspolitiske møteserie avholdt på Høgskolen i Bodø. 

Johan Petter Barlindhaug, Professor II ved Nordområdesenteret og styreformann i North Energy, holdt et meget spennende foredrag om hva en avtale vil bety for den industrielle utviklingen i nord. 70 interesserte møtte opp og diskuterte livlig linjene Barlindhaug trakk opp.

Her er hovedpunktene i hans foredrag:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar