torsdag 15. mars 2012

En million fra Nordland fylkeskommune!

Les mer om denne saken på: an.no Foto: Jørgen Mathisen

En stor takk til Nordland fylkeskomune som ser hvor viktig det er å støtte videreføringen av kald krig prosjektet vårt nå i 2012. Nå trenger Norsk Luftfartsmuseum bare minimum 500 000 kroner for å kunne gjøre en god jobb dette året med de ressursene vi har i den eksisterende prosjektorganisasjonen.Vi har en søknad inne hos Bodø kommune og Kulturdepartementet og har vært i kontakt med andre akuelle regionale partnere også. Når vi nå i mars sender vår nye søknad til Kulturdepartementet om ei opptrapping av prosjektet, er det også helt avgjørende for oss at prosjektet allerede er godt forankret lokalt i Bodø og regionalt i Nordland Fylke.

NFK har allerede gjennom DA-midler finansiert store deler av det to-årige forprosjektet til Isfronten som ble avsluttet i desember 2011. DA-Bodø og Næringsavdelingen gjennom Fylkesråd for næring, Arve Knutsen har vært og vil nå fortsatt være en svært viktig støttespiller for oss!

I Fylkesrådets vurdering av saken mener blant annet Fylkesråden for næring at:
det er riktig å  støtte prosjektet på bakgrunn av betydningen dette museet har og kan få for Bodøs og Nordlands historie. Videre vil prosjektet kunne føre fram til en ny nasjonal og internasjonal attraksjon i fylket. 
I disse dager legger vi siste hånd på sluttrapporten  til DA-Bodø for midlene vi fikk i forprosjektet. I tillegg har vi som nevnt startet arbeidet med den nye søknaden til Kulturdepartementet for Statsbudsjettet 2013, som skal leveres i slutten av mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar