fredag 5. oktober 2012

Nasjonale Festningsverk vil på nytt vurdere vern av Anlegg 96.

Nasjonale festningsverk har også lenge hatt et besøk til Bodø og Anlegg 96 på listen sin. De har tidligere vist interesse for at dette er et interessant anlegg å bevare. Vi fikk nylig opplyst fra dem at Anlegg 96 var  underlagt en vurdering i forbindelse med LVP I men pga at hangarområdet da var i så sterk militær bruk samt andre verneobjekter på stedet valgte man den gang ikke å gå for bevaring, 

De planlegger nå i forbindelse med Landsverneplan II ei snarlig befaring av Bodø flystasjon. Dette  også for. å gjøre en en befaring og ny vernevurdering av Anlegg 96.


Vi håper for vår del at en avklaring kommer raskt, da vi foreløpig kun har prosjektmidler til Isfronten ut 2012. Veien videre er avhengig av støtte fra Kulturdepartementet over Statsbudsjettet 2013, og et samarbeid med Forsvarsdepartementet for å ta vare på og formidle Norges fremste kulturminne fra den kalde krigen.

Foto fra en opplevelse i A 96 laget til Kulturådens besøk i 2011. Foto: Forsvaret.

Hvis ikke, vil dette nå bli epoke i den norske historien som forsvinne stille inn i glemmeboka til framtidas genereasjoner.

Er det det vi ønsker? Eller har denne historien for stor betydning for oppbygging av dagens moderne Norge til at vi kan tillate oss det?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar