fredag 26. oktober 2012

Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

I år ble denne konferansen arrangert i Bodø.
Utvalget for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet er nedsatt av Utenriksdepartementet og fungerer i gjeldende stortingsperiode. Medlemmene er invitert til å delta ut fra personlig egnethet. Professor Torbjørn L. Knutsen leder utvalget.
 Utvalget har som en overordnet målsetning å bidra til å skape mer interesse, åpenhet og debatt om sikkerhetspolitikk i et bredt perspektiv. Utvalget skal være et ekspertorgan som bidrar til å høyne kunnskapsnivået i den sikkerhetspolitiske debatten i Norge. I tillegg skal utvalget være et rådgivende organ for utenriksministeren knyttet til sikkerhetspolitiske utfordringer.
 Det er en særlig oppgave for utvalget å arrangere en årlig norsk sikkerhetspolitisk konferanse om aktuelle sikkerhetspolitiske temaer.
Kilde: bodø.kommune.noKilde: regjeringen.no Foto: Therese Bongard, UD
Blant de som holdt innlegg på konferansen var Utenriksminister Espen Barth Eide.


Nordområdene er sak nummer én
- Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Kunnskap og verdiskaping er den rød tråden i nordområdepolitikken og nøkkelen til utvikling, vekst og innflytelse i nord. Kort sagt: Uten kunnskap lykkes vi ikke i nord, sa utenriksminister Espen Barth Eide på Sikkerhetspolitisk Konferanse 2012 i Bodø 25. oktober.              Kilde: Regjeringen.no

 
Fikk du ikke deltatt? Se programet og innleggene i opptak HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar