mandag 1. oktober 2012

Et skritt videre mot bevaring av Anlegg 96 som kulturminne?

Forrige blogginnlegg omhandlet om bevaring av forsvarsanlegg fra etterkrigstida.

Nå lurer kanskje noen på: Hva med Anlegg 96?  - Vårt største kulturminne fra den kalde krigen. Vil det bli bevart for ettertida?  Og hvor langt er denne prosessen kommet nå når aktiviteten på Hovedflybasen i Bodø er vedtatt flyttet?

Fra flytårnet på Norsk Luftfartsmuseum ser vi rett inn i det som en gang var det "hemmelige fjellet". Foto: Anders Utgård, LMU

Anlegg 96 er per i dag ikke i bruk av Forsvaret. Det er av Forsvarsbygg definert som "urealiserbart EBA" - kort sagt kan ikke anlegget slik det står nå brukes, selges eller leies ut. Dette prosjektåret for Isfronten går mot slutten, og er det  er derfor helt avgjørende for oss  å få en raskt får en avklaring  i forhold til anleggets framtid.
 
Entusiastisk besøk i A96.  De er selvfølgelig iført "autentiske hjelmer".FV. Martinus A. Hauglid, Dagfinn Claudius, Egil Murud og Karl Kleve fra NL. Foto: KAW, NL

I høst kontaktet vi Riksantikvaren om Anlegg 96, og den  20. september kom avdelingsdirektør for kulturminneavdelingen Riksantikvaren Dagfinn Claudius, på befaringstur til Bodø. Samtidig ble også Egil Murud Kulturvernsjef  i Nordland Fylkeskommune og Martinus A. Hauglid, også fra kulturvernavd i NFK, med på befaring i anlegget. 

Dagfinn Claudius ble også fascinert av å finne russiske fly inne i et anlegg som skulle beskytte oss mot nettopp "bjørnen fra Øst" Foto KAW, NL

Alt skal inspiseres!
Det var en svært entusiastisk og nysgjerrig gjeng som interessert studerte hver "krik og krok" der inne i fjellet. De syntes alle det var et svært spennende bygg og absolutt interessant og representativt som kulturminne fra Norges kald krigs epoke. Vi håper dette kan gi oss positiv støtte og faglig oppbacking videre i prosessen.
Anlegg 96  blir i dag holdt avfuktet og får ettersyn i den stand det står i, uten at det drives noen annen form for vedlikehold eller rehabilitering der. Det vil si at anlegget gradvis vil forfalle mer og mer. Det sier seg selv at et slikt enormt anlegg,  på hele 10 000 kvadratmeter bygd inne i fjellet, ikke er bare å rive hvis det ikke skal brukes videre. Målet vårt er selvfølgelig fremdelses at Norsk luftfartsmuseum får overta A 96 og lage verdens mest spennende kald  krig utstilling der! Hvis ikke det skjer, blir A 96 sansynligvis stengt for all ferdsel for godt. I så tilfelle må anlegget mures igjen etter at  alle elektriske instalasjoner først  er fjernet/uskadeligjort, og all ventilasjon stengt av. Uten avfukting vil soppen raskt ta overhånd og Anlegg 96 vil være tapt som kulturminne for all ettertid.

Etter nye møter med ledelsen i utleieservice i Forsvarsbygg er situasjonen slik at de ser positivt på vårt ønske om å bevare anlegget og bygge en opplevelsesbasert kald krig utstilling der. De har sendt en forespørsel om å få satt i gang avhendingsprosessen oppover i sitt system. Men om den endelige avgjørelsen ligger nå ligger hos Forsvarsdepartementet, hos Forsvarssjefen eller hos Nasjonale Festningsverk, er litt vanskelig å rede på. Prosessen videre er at FB ved en beeslutning om at Anlegg 96 kan avhendes, kan overføre det til Skifte Eiendom som igjen kan selge det eller leie det ut til Norsk Luftfartsmuseum. Det gjenstår enda noe avgraderingsarbeid, selv om den omfattende jobben med å få fjernet A 96 fra  NATOs liste over NATO-anlegg, er gjort tidligere.

Per i dag eier Norsk Luftfartsmuseum Hangar 9 som ligger like ved A 96, som er vårt eneste lager til å huse store gjenstander og fly. Hangar 9 er full. Noen av våre og Luftforsvarsmuseets fly og står i dag midlertidig plassert i Anlegg 96, i påvente av plassering i en ny kald krig utstilling eller et tilknyttet visningsmagasin. Disse flyene må vi "kvitte oss med" eller lagre på Forsvarets flysamling på Gardermoen, hvis vi ikke får en avklaring på anlegg 96 raskt!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar