torsdag 7. april 2011

Isfronten besøker den ene av de to store supermaktene under den kalde krigen!Jeg er nå på tur til USA for å delta på Air and Space Museums årlige konferanse, Mutual Concerns, i år i Dayton, Ohio.

Denne konferansen er ment å
samle representanter fra luftfartsmuseer over hele verden, og arrangeres annenhvert år i Washington og annenhvert år andre steder i Nord-Amerika.

Fra Norsk Luftfartsmuseum reiser i år: Direktør Sven Sceiderbauer og markedssjef Elisabeth Langeland, for LMU: Sjef Anders Utgård og Kaptein Ole Sigurd Sørensen og undertegnede for Isfronten.


Årets program ser svært spennende og relevant ut i forhold til kompetanseheving og videre utvikling av museet og Isfronten. I tillegg er det svært spennende for meg å endelig få besøke den ene av de to frontene under den kalde krigen. I denne perioden ble det norske samfunnet utsatt for sterk påvirkning av amerikansk kultur, spesielt i nord. I dag er amerikanske filmer, musikk og varer en selvfølgelig del av vår hverdag. Men i etterkrigstida var dette stort, spennende og nytt for alle.

Håpet er at Isfronten og museet vil få mange nye kontakter og at vi kan lære litt om dagens USA og hvordan luftfartsmuseer drives der.

Jeg vil prøve å raportere gjevnlig her under reisa og konferansen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar