fredag 2. november 2012

Tikk takk....

Da går vi mot helg, og "klokka tikker fortsatt raskt mot revidert statsbudsjett 2013."Kilde: www.beliefnet.com. Since 1947, the Bulletin of the Atomic Scientists at the University of Chicago has maintained the “Doomsday Clock.”

I vår pressemelding den 8. oktober kunne dere dessverre lese at prosjekt Isfronten ikke hadde blitt prioritert av Kulturdepartementet i forslag til statsbudsjett 2013. Hvis dette blir en realitet også i revidert statsbudsjett som legges fram i desember, vil prosjektet dessverre måtte legges ned fra 2013, med alt det medfører av tap av bevaring og formidling av Norges kald krigs historie. 

Les Forsiden i AN og artikkelen HER
MEN vi har ikke gitt oss enda! Håpet om at Kulturdepartentet vil forstå viktigheten av dette og følge opp sin tydelige merknad i fjorårets statsbudsjett, er ikke tapt før det endelige budsjettet legges fram.

Siden 8. oktober har prosjektet fått mye mediaoppmerksomhet. Mange av våre støttespillere har med sorg, sinne, frustrasjon og oppgitthet skjønt konsekvensen av manglende statlig prosjektstøtte. Vi i prosjekt-teamet har jobbet veldig hardt og målrettet med forprosjektet nå i tre år. I tillegg har andre jobbet godt med kald krig-utstillingsprosjekter her på museet i to prosjektperioder før oss. Ideen om ei slik utstilling har vært levende og brennende siden museene åpnet i 1995. og over 10 millioner av egne og regionale midler har vært brukt på forprosjektering hittill.

Fra et bilag til Nordlandsposten 12. mai 1995, utgitt i forbindelse med åpningen av Luftforsvarsmuseet.

Vi har kontaktet både ny kulturminister og forsvarsminister med forespørsel om oppfølgingsmøter etter tidligere opptimistisk støtte til prosjektet fra foregående ministre og kulturkomiteen. Foreløpig har vi fått til svar at kulturdepartementet vil drøfte saken med forsvarsdepartementet før de kommer med et svar til oss. Vi er glad for å høre dette, og håper det skjer raskt og at resultatet blir positivt!  Tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide har i tidligere møte vært positiv til vårt forslag om bruk av A 96 til utstillingsformål. Kostnadene ved å mure anlegget igjen for godt, kan fort bli like høye som kostnadene til rehabilitering til museumsformål.

På tirsdag hadde vår direktør og prosjektleder et godt møte med Ordfører og Rådmann i Bodø kommune, der de og bystyret støtter prosjektet fullt og helt, og vil sammen med Nordland Fylke gjøre sitt for å prøve å påvirke departementene før det er for sent!

Og til alle våre støttespillere: Vi trenger alle de engasjerte "framsnakkerne" vi kan få! Hvis du tror på dette prosjektet og hvor viktig det er å ta vare på vår kald krig historie, så er tiden for å snakke om det NÅ! :-)

Her er artiklene og reportasjene som har vært om Isfronten i media siden den 8. oktober i år:

video


http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/fikk-skryt-for-museumsprosjekt-om-den-kalde-krigen-faar-ingen-penger-3896101.html#.UHSQ036rrdQ.
 
http://www.an.no/nyheter/article6274907.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8350957

http://www.an.no/nyheter/article6274907.ece 

http://www.an.no/bildeserier/article6276424.ece


"Kalde krigere" AN den 10. oktober 2012


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar