mandag 12. november 2012

Bygdene som forsvant - viktig tema for Isfronten.

Konservator og prosjektleder for Isfronten, Karl Kleve har sagt ja til å være faglig referanseperson for bokprosjektet til Beate Heide. Han synes tema og metoder er bra og boken vil være et viktig bidrag til vår kunnskapsbygging om den kalde krigens betydning for samfunnsutvikling. Den brøyter også ny mark metodisk, med et mer etnologisk preg - historie nedenfra - i stedet for det tradisjonelle forsvars- og sikkerhetspolitiske fokuset.


Andenes i 1950.  Kilde: fotoavd FLO/Luft, Andøya Flystasjon. 
Andenes i nyere tid.  Kilde: fotoavd FLO/Luft, Andøya Flystasjon.
  
Temaet "bygda som forsvant" under den kalde krigen, har opptatt Karl Kleve lenge Han utgav i 2003 en case-studie om Andøya - Luftforsvaret som infrastrukturbygger i Nord-Norge under den kalde krigen. Han deltok også i den forbindelse på "Haugnestreffet" på Andøya i 2002. Karl skriver på s. 64 i boka om treffene:
Ettersom landskapet er forandret til det ugjenkjennelige, blir det ofte svært følelsesladde gjensyn for mange. Det er skapt en kollektiv erindring om bygda som en form for mytisk før-moderne idyll.
 
Haugnestreff 2002  Kilde: Case-studie Andøya, NLBygdene som mer eller mindre forsvant under forsvarets oppbygging i etterkrigstida, ikke bare Haugnes men flere i Norge, er også et av de planlagte temaene i den nye Isfronten utstillingen. Men hvis vi må legge ned Isfronten prosjektet fra 2013, vil historier som disse kun leve videre i ettertiden gjennom ildsjeler som feks Beate Heide sine innsamling og formidling.


Boka "Luftforsvaret som infrastrukturbygger i Nord-Norge under den kalde krigen" kan lastes ned som pdf HER eller kjøpes/bestilles i vår museumsbutikk.

Orionfly over Andøya. Kilde: fotoavd FLO/Luft, Andøya Flystasjon.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar