mandag 12. november 2012

Haugnes - bygda som ble borte!

Kan hjemlengsel beskrives? 

I så fall, hvilke livsfortellinger brukes for å fortelle om hjemlengsel, når det du lengter etter ikke finnes lengre?


Ingen andre steder i Europa er ei bygd radert ut av kartet av millitærpolitiske grunner, og jevnet med jorden slik at selv landskapet har endret seg!


Anita, Beate og Wenche. Kilde: Beate Heide

Haugnes var bygda som ble spist opp for å dekke NATOS behov for flyplass på Andøya. Dette skjedde i en to-trinns ekspropieringsprosess, en i 1953 og en i 1972. Den livskraftige bygda som rommet 350 mennesker på 50-tallet er ugjenkallelig borte, og landskapet preget av runwayer for fly og shelters.
Kilde: Beate Heide
Avisutklipp "Skriver om tapt paradis." Kilde: Beate Heide
Denne historien ønsker Beate Heide å fortelle oss mer om. Hun skriver derfor masteroppgave i faglitterær skriving med tema Haugnes ved Høgskolen i Vestfold. I den forbindelse intervjuer hun de gjenlevende Haugneskarer om deres opplevelse av å måtte forlate bygda. Begreper som identitet og stedstilhørighet blir sentrale i hennes oppgave. Kanskje kan det også bli bok av det etterhvert...


Les også intervjuet med henne på  NRK Nordland og se de mange kommentarene fra leserne.

Noen av intervjuene og fortellingene fra Haugnes ligger allerede på Digitalt Fortalt.


 "Den besværlige freden" (klikk her for resten av historien)


  "Min adresse er som før, opp en trapp og inn en dør…."
"Haugnes, bygda som forsvant ut av kartet" 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar