tirsdag 29. november 2011

Snart nye møter i Oslo.

Vi gir oss ikke og kjemper videre for at politikerne må se hvor viktig den kalde krigen har vært for utviklingen av det moderne Norge!

Forrige møte vi hadde med noen fra den rød-grønne delen av kulturkomiteen, var veldig bra. De var positive og viste interesse for å vite enda mer om prosjektet.

Men på denne turen til hovedstaden har vi også et annet veldig viktig møte. Vi trenger hjelp fra Forsvarets mediesenter til å nå tak i det sentrale og spennende arkivstoffet fra den kalde krigen. Vi håper derfor at møtet med dem danner grunnlag for et fruktbart samarbeid videre.

Vi hadde også et interessant møte med Eivind Sommerseth i Forskningsrådet i dag. Vi fikk blant annet veiledning på hvilke midler vi som museum, formidlings- og forskningsinstutisjon kan søke i videre arbeid med prosjektet.


iPhone for Isfronten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar