fredag 18. november 2011

Nordområdemeldingen legges fram i dag.

Nå er jeg snart på tur til Universitetet i Nordland for å overvære en svært viktig presentasjon.
Nordområdene har vært sentrale politisk og sikkerhetsmessig gjennom hele den kalde krigen. I dag har nye spørsmål om miljø og næringsutvikling også blitt en del av nordområde-debatten. I vår sikkerhetspolitiske møteserie samarbeider vi tett med blant annet Nordområdesenteret ved UIN

Vi ønsker å  ta vare på, formidle og skape debatt om de historiske perspektivene som danner bakteppet for dagens problemstillinger og samarbeidsavtaler.  Denne nære historien er det ikke mange unge som kjenner i dag, og de fleste som har levd med den er nå godt inn i pensjonsalderen. Mange har desverre allerede falt fra.Statsrådbesøk. Utenriksminister Jonas Gahr
Støre og tre statsrådkolleger presenterer fredag
regjeringens norområdemelding på UiN. Fotoet

Men i dag er det framtida det handler om og vi er spente på å høre innholdet i meldingen!
Fire statsråder vil være til stede i dag når Utenriksdepartementet presenterer nordområde- meldingen.

Fra regjeringen kommer utenriksminister Jonas Gahr Støre, forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Foruten statsrådene møter også statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet.


Regjeringen presenterer nordområdemeldingen på Universitetet i Nordland fredag 18. november 2011 kl. 12.30, Auditorium Petter Dass.

Møteleder er Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar