onsdag 16. november 2011

"Den kalde krigen skapte det moderne Norge" - En viktig historie å formidle eller ikke?Dette er dessverre nå opp til Stortinget å avgjøre. 


Et team ved Norsk Luftfartsmuseum har med verdifull støtte fra DA-Bodø  jobbet med forprosjektet Isfronten - kald krig opplevelser, i to år. Til dypere vi "graver", til mer sikre blir vi på at dette er en utrolig spennende og viktig del av Norges historie som vi  sier i brosjyren vår, er dette : 
"Brikken som mangler" i det nasjonale og internasjonale bildet av vårt land som en demokratisk og fredsbevarende nasjon.
Vi ønsker å få muligheten til å videreføre og trappe opp dette viktige arbeidet i 2012, og har derfor søkt Kulturdepartementet om 7 millioner kroner til dette.

Gjennom arbeidet de siste to årene er vi godt i gang med rammeplanene for ei helt fantastisk utstilling som vil bli en del av en nyskapende opplevelse i museumsverdenen. Gjennom temaene "Stolthet, frykt og håp" vil vi engasjere publikum gjennom dialog og aktiv deltagelse i opplevelsene.

Vi har også allerede tatt et lite steg inn i hovedprosjektet, ved å sette i gang verdifull innsamling av virkelige historier fra virkelige mennesker fra denne perioden. Norsk kulturråd har gitt støtte til arbeidet med formidling av noen av historiene på digitaltfortalt.no Disse historiene vil være et uvurderlig bidrag til å levendegjøre de unike gjenstandene og de spente situasjonene vi ønsker å formidle til deg. At dette i tillegg vil bli en svært populær turistattraksjon for Norge og også styrke næringslivet i  regionen, er hverken vi eller Næringsavdelingen i Nordland Fylke det minste i tvil om!

I tillegg er vi godt i gang med planleggingen av TV-serien "Frykt og velsignelse - kald krig i nord" sammen med det anerkjente filmproduksjonselskapet News on Request. Innsamling av bilder og film som aldri har vært vist før, er en del av dette arbeidet.  I løpet av 2012 skal en pilotepisode for denne, være klar!

En annen svært innovativ og viktig del av prosjektet er Games for Change. Gjennom lek/spill og digitale virkemidler skal vi engasjere og involvere barn (over 12 år) og unge problemstillinger fra den kalde krigen . Vi tror at dette best kan gjøres gjennom  å skape interesse og å også greie å underholde.  I 2012 ønsker vi å utforske dette videre, også gjennom åpne workshop'er og lage testversjoner av spill til utprøving for publikum.

I det siste åre har vi også trappet opp nettverksarbeidet mot andre land som jobber iherdig og engasjert for å formidle sin kald krig historie. Vi ønsker at Norge skal delta aktivt og etablere et internasjonalt forskningssenter for kald krig og sikkerhetspolitikk i Bodø - NATO-alliansens utvalgte sikkerhetspolitiske hovedstad i nord i etterkrigstida. Starten blir en stor internasjonal nettverkskonferanse i Bodø i 2012.


MEN, i forslag til statsbudsjettet for 2012 var det ikke satt av penger til videreføring av Isfronten. Dette betyr at vi nå i god kald krigs ånd ikke kan gi opp før vi har overbevist politikerne at dette er for viktig del av norsk historie til å gjemmes og glemmes!

Ønsker du at Norsk Luftfartsmuseum skal få muligheten til å realisere våre planer for Isfronten - kald krig opplevelser  er tiden for å "mobilisere alle styrker" NÅ!

Foto: PIO, Luftforsvaret
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar