fredag 6. januar 2012

Historier fra den kalde krigen!

I merknaden vi har fått i årets statsbudsjett står det blant annet: 
Komiteen vil videre påpeke at både Norsk Luftfartsmuseum og Falstadsenteret har et stort ansvar for å innhente informasjon fra tidsvitner, og komiteen mener det haster med å få innsamlet informasjon fra de gjenlevende. Komiteen ber regjeringen vurdere om det er behov for tiltak som kan bidra til at innsamling av kunnskap fra tidsvitnene kan iverksettes raskere.
Har DU en opplevelse fra den kalde krigen du ønsker å dele med andre? Kort eller lang, dagligdags eller spennende, På jobb eller i fritiden? om deg selv eller om andre? I så fall må du lese mer her om vårt historieinssamlings-prosjekt:  "HISTORIER FRA DEN KALDE KRIGEN"


Vi har laget en liten film som viser et eksempel på hvordan disse historiene, bilder og film fra denne perioden kan "levendegjøre" en "død" museumsgjenstand og gi publikum større forståelse og innlevelse i historien rundt og bak gjenstanden og perioden den er fra. Dette er noe vi ønsker å jobbe aktivt med videre i 2012 gjennom innsamling, registrering og planlegging av den nye utstillingen som planlegges åpnet i 2016! 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar