mandag 30. januar 2012

To viktige møter - Bodø Airshow 2012 og SUL

Tirsdag deltok vi i to viktige møter. Det første var med prosjektansvarlige for årets store flyshow, Bodø Airshow 2012  Håvard Breivik, Avinor er sjef for arrangementet og Vegard Bøthun, Bodø Hovedflystasjon har det operativet ansvaret.

I 2012 feirer vi 100-års jubileum for norsk luftfart, og det vil bli mange store arrangementer rundt om i hele landet. I Bodø markerer vi jubileumsåret den16-17 juni med Nord-Norges største folkefest! I tillegg til dette flyshowet vil Norsk Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseet feire jubileet på ulike måter i løpet av året. Dette vil komme fram gjennom vår aktivitetskalender, vår nettside , NL og Isfrontens FacebooksiderForsvarets side "Militær luftmakt 100 år" og her på bloggen. Så det er bare å følge med videre!


Bodø Airshow 2008. Foto: Roy White

Bodø Airshow 2008. Foto: Roy White
Et viktig tema på flyshowet i år er den kalde krigen. Denne perioden har preget og bygd opp byen både sivilt og militært fra et lite fiskebondesamfunn til en moderne by og et pulserende komunikasjonssentrum. Bodø ble en av verdens mest markante kald krig-byer og det er naturlig å sette fokus på hvordan 60 år som viktig forsvarsby har satt sitt preg på samfunnet og folkene som har levd og jobbet  her. Dette vil flyshowet vise gjennom bl. a. "ei tidslinje" av flyene brukt i denne perioden.

Bodø Airshow 2008. Foto: Roy White

Det andre var møtet  var med SUL.- Strategisk utviklingprogram luftfart, som NL er en av partnerne i. Bodøs nye ordfører Ole H. Hjartøy også var til stede, og en grundig presentasjon/oppdatering av Isfronten-prosjektet stod som første punkt på agendaen.

Kilde: http://www.flybyen.no/sites/f/flybyen.no/designs/forside/images/defaultbilde2.jpg?thumbnail=640x275

Vi har bedt Bodø kommune om å støtte Isfronten både i ord og penger. At prosjektet er sterkt forankret lokalt, er særdeles viktig i vår videre prosess for å få statlig interesse og støtte.

Kilde: http://www.flybyen.no/sites/f/flybyen.no/designs/forside/images/defaultbilde2.jpg?thumbnail=640x275
For å videreføre prosjektet nå i 2012 mangler vi fortsatt et "spleiselag" på minimum 2 millioner mellom Bodø kommune, Nordland fylke, Universitetet i Nordland og Næringsdepartementet/ Kulturdepartementet.

SUL's partnere uttrykte positiv interesse for prosjektet og vi håper dette gir både kort- og langsiktige resultater.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar