torsdag 7. juni 2012

Bare en uke igjen!


Nå er det kun en drøy uke igjen til Skandinavias største flyshow! Over 16 timer med aktivitet både i lufta og på bakken, med fly fra hele Europa. Programmet er nå klart!


Et Starfighter-fly fraktes til hovudinngangen av City Nord, for å reklamera
for Bodø Air Show 2012. Kilde: bodoairshow.no

Norsk Luftfartsmuseum jobber nå intenst med planleggingen av vår stand på Bodø Airshow 2012. Med  markeringen av  100 års jubileum for Norsk luftfart, blir den  den kalde krigen, et selvfølgelig  hovedtema under flyshowet  her i Bodø. gjennom vårt arbeid med arbeid med Isfronten-prosjektet har vi mye spennende å vise fram og fortelle på vår stand.

DEN GANG DA: Bodø hovedflystasjon under den Kalde krigen. (FOTO: Norsk Luftfartsmuseum)

Bodø Hovedflystasjon fyller 60 år i år og er en av de første militære flystasjonene i Norge. Finansiert hovedsakelig over NATOs infrastrukturprogram, vokste Bodø Hovedflystasjon frem som en av NATOs sentrale flystasjoner. Byens geografiske plassering og fortrinn førte etter hvert til at Bodø også ble hovedkvarter for alle Norges og NATOs militære styrker i nord, og vokste frem som Flybyen og Forsvarsbyen i Norge. Denne oppbyggingen av samfunnet og luftforsvaret i nord styrket selvfølgelig også den sivile flytrafikken og Norsk sivil luftfart utviklet seg til et moderne og dagligdags kommunikasjonsmiddel. NATO-investeringene hadde gitt oss moderne flyplasser og fly overvåkningsradarer til en rimelig penge for den norske stat.

 F-86F jagerbombere på Værnes, klare for levering. Foto NL

 Norges sterke stilling innen både militær og sivil luftfart ga også andre resultater: Staten gikk inn i noen utvalgte norske bedrifter som skulle utvikle kom petanse på moderne militære systemer. I 1953 utviklet det Forsvarets Forsknings institutt antiubåtraketten Terne, i sam arbeid med Kongsberg Våpen fabrikk. Forsøk med sivil rakett-teknologi begynte i 1961. Da ble en vitenskapelig rakett skutt opp fra Jan Mayen. Året etter ble en rakett skutt opp fra det som ble Rakettskytefeltet på Andøya. Begge var basert på militære Nike-raketter. Norge var under endring: Fra å være et tilbakeliggende utenforland ble vi en moderne teknologinasjon. Luftfart var ikke lenger en fjern drøm. Det ble grad vis en dagligdags affære. 
                                                                Artikkel av konservator Karl L. Kleve i Norsk luftfart gjennom 100 år


Banak flyplass ved åpningen av landflyruter til Nord-Norge 6. mai 1963. Kilde: Digitalt Museum
 I dag er Norge er et av landene med flest flyplasser i forhold til folketallet, og nordmenn ligger i verdenstoppen målt i antall flyreiser per innbygger, både innenlands og utenlands.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar