søndag 5. februar 2012

Nytt foredrag i Møteserien Sikkerhet i Nord


Nordområdene har fått fornyet aktualitet og området er i endring. Dette utgjør rammer for Forsvarets virksomhet i nord, det være seg i luften, på havet eller på land. Militært nærvær i nord er en del av det normale bildet og Forsvaret prioriterer å opprettholde dette. Suverenitet, overvåking og situasjonsforståelse er sentrale stikkord for forsvarets operasjoner.

I takt med regionens endring forandres også innholdet i forsvarets oppgaver, militært samarbeid med Russland er ett eksempel på aktivitet, som har vært i sterk utvikling i de seneste årene.

I dette foredraget vil Viseadmiral Haakon Bruun Hanssen presentere militære operasjoner i Nordområdene og hvordan disse ledes fra Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.
Klikk HER for pdf av plakaten.


iPhone for Isfronten
Location:Norge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar