onsdag 29. februar 2012

Historieinnsamler klar for oppdrag!

Her har vår mann Per Arvid Telleman hengt på seg mye film-, lyd- og lysutstyr, og er klar for et nytt intervju. 

Det ligger mye arbeid bak innsamlingsprosjektet "historier fra den kalde krigen". Han skal først finne fram til de aktuelle informantene, så skal intervju og bakgrunnsinfo om dem forberedes. Et godt intervju som kan brukes i ettertid må ha høy kvalitet både på lyd-, lys-, fotokvalitet. Og ikke minst være godt satt opp med de riktige spørsmålene og også med gode oppfølgingsspørsmål. Han må også finne ut om det finnes foto og/eller annet dokumentasjonsmateriale som kan linkes til historien han har fått høre.  

Når han igjen er tilbake på kontoret  med mye spennende stoff i sekken, skal intervjuene bearbeides i de rette dataprogrammene, arkiveres på riktig plass, logg skal føres og publisering på bloggen eller digitaltfortalt.no vurderes. 

I dag har vi kun Per Arvid til å gjøre denne viktige jobben for Isfronten, men siden jobben er omfattende og mange av kildene er godt opp i årene, kunne vi nok minst femdoblet arbeidsinsatsen på dette området. Merknaden i statsbudsjettet sier at dette er et arbeid som haster og bør prioriteres, håper vi Kulturdepartementet viser det gjennom støtte framover til Isfronten-prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar