fredag 9. desember 2011

Isfronten – Kald Krig Opplevelser blir forankret i Stortinget!

Europas mest spennende museumsutstilling - nærmere realisering!

Familie- og Kulturkomiteen på Stortinget har nettopp gitt følgende merknad i sin innstilling til statsbudsjettet for 2012:

”Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum for å etablere en utstilling om hvilke virkninger den kalde krigen hadde når det gjaldt nasjonal frykt, demokratidannelse og nasjonsbygging. Prosjektet «Isfronten» er tenkt etablert i Anlegg 96 på Bodø hovedflystasjon, et militært anlegg fra den kalde krigen som kan gi en helt troverdig opplevelse, siden anlegget er bygd som et svar på de forsvarsmessige utfordringene vi så i denne tidsperioden. Komiteen ser at prosjektet vil kunne dokumentere en lite formidlet epoke i norsk historie, og ber departementet bidra slik at prosjektorganisasjonen kan videreføres, fram til rammebetingelsene for en slik etablering er avklart. Komiteen vil videre påpeke at både Norsk Luftfartsmuseum og Falstadsenteret har et stort ansvar for å innhente informasjon fra tidsvitner, og komiteen mener det haster med å få innsamlet informasjon fra de gjenlevende. Komiteen ber regjeringen vurdere om det er behov for tiltak som kan bidra til at innsamling av kunnskap fra tidsvitnene kan iverksettes raskere.”

Vi på Norsk Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseet er kjempeglade for den anerkjennelsen av kald krig-prosjektet vårt som ligger i denne merknaden fra Familie- og Kulturkomiteen. Den forteller oss at arbeidet vårt med å styrke dokumentasjonen og formidlingen av den kalde krigens betydning for det moderne Norge, er en viktig nasjonal oppgave som trenger å styrkes. Å få denne merknaden var helt avgjørende for oss med tanke på prosjektets fremtid. Nå gjenstår det bare at vi klarer å sikre finansiering av arbeidet for 2012.

Vi ønsker å videreføre og trappe opp prosjektet neste år, med enda sterkere fokus på innsamling av hverdagshistoriene til tidsvitnene, utforskning av nye og innovative formidlingsmetoder og planlegging av det vi er sikre på vil bli verdens beste og mest spennende museumsutstilling i det unike kald krig-festningsverket Anlegg 96.

Med innstillingen fra Familie- og Kulturkomiteen på Stortinget til statsbudsjettet 2012 har vi kommet et langt skritt nærmere realisering og forankring på nasjonalt nivå!

Vi sender en stor takk til "vår mann" der, stortingsrepresentant (Ap) Eirik Sivertsen, som virkelig har stått på for oss i denne prosessen. Og til kulturkomiteen som har forstått hvor viktig dette er og nå har løftet prosjektet vårt fram i lyset.

Les mer om Isfronten – Kald Krig Opplevelser i vår brosjyre.


iPhone for Isfronten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar