mandag 31. januar 2011

To interessante kald krigsnyheter fra USA!

Kilde: www.wilsoncenter.org
1. Det amerikanske innenriksdepartementet setter i gang et prosjekt for å identifisere viktige kulturminner i USA fra den kalde krigen.

Christian Ostermann, leder av Cold War International History Program er med i
komiteen. Han har bla.a. vært og holdt foredrag på Norsk Luftfartsmuseum  i 1999, da han var gjesteforsker på Nobelinstituttet i Oslo.

Kilde: www.wilsoncenter.org
Dette er med på sette vårt arbeid med å bevare Anlegg 96 inn i en større internasjonal sammenheng.  Les mer om saken på CWIHP's hjemmeside.

2. Det er satt i gang et eget Atomvåpenhistorie-prosjekt.
Project The Nuclear Proliferation International History Project er et globalt nettverk av enkeltpersoner og institusjoner som skal studere internasjonal kjernefysisk historie gjennom arkivdokumenter, muntlige historie intervjuer og andre empiriske kilder.  Erkjennelsen av at dagens tøffeste kjernefysiske utfordringer har dype røtter i fortiden, søker NPIHP å overskride Øst vs Vest paradigmet ved å arbeide mot en integrert internasjonal historie om spredning av kjernefysiske våpen. Les mer på: www.wilsoncenter.org/NPIHP

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar