mandag 31. januar 2011

Ny prosjektmedarbeider

Stig Morten Kristensen er masterstudent i historie ved Universitetet i Nordland. I vårsemesteret 2011 skal han som et ledd i studiene, ”Historikeren i samfunnet”, delta i Norsk Luftfartsmuseums prosjekt Isfronten.

Han skal undersøke i hvilken grad det som skjedde under den kalde krigen er blitt en del av den norske nasjonale historien og i hvilken grad dette eventuelt har påvirket oss kulturelt. Av praktiske grunner og for å avgrense oppgaven, har han valgt å fokusere på Bodø. Vi regner med at dette arbeidet i stor grad vil bidra i delprosjektet, ”Historier fra den kalde krigen”.

Hensikten med ”Historikeren i samfunnet” er å gi studentene innsikt i hvordan historisk kunnskap og historiske spørsmål kan anvendes på ulike måter og gi verdifulle erfaringer i forhold til studentenes senere praksis som historikere.

Se også Stig Morten Kristensens presentasjon av seg selv:

Hei

Jeg er masterstudent i historie ved Universitetet i Nordland. Før jeg tok mot til meg for å studere historie, har jeg jobbet innenfor telebransjen på ulike nivåer.

I løpet av masterstudiet i historie må alle studenter opprette en dialog med samarbeidspartnere ute i samfunnet. Å samarbeide med Norsk Luftfartsmuseum i Bodø ble et naturlig valg for meg.

Som kommende historiker er jeg interessert i både nyere og eldre historie, men det er nyere historie som ligger mitt hjerte nærmest. I brytningen mellom lange og kortere historiske bølger ligger mitt interessefelt. Min bacheloroppgave: Presidentstyre i Tyskland 1930-1933: fra rikspresidentens tillit til diktatur er et eksempel på dette.

Til sist vil jeg bare si at jeg gleder meg til å få innblikk i de forskjellige fagmiljøene som jobber ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

Stig Morten Kristensen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar