fredag 5. mars 2010

Siste dagers medieoppslag

De siste to dagene har det vært fokus på hendelser ved NL  i lokale media Avisa Nordland og i Nrk Nordland der blant annnet Isfronten har vært nevnt. Siden det har vært en del feilsiteringer og sammenblandinger av ulike saker ved NL og LMU, vil vi her komme med en liten opprydding:

Isfronten er et prioritert hovedprosjekt i regi av NL i samarbeid med LMU/FM. Isfrontprosjektet Har fått tildelt prosjektmidler fra DA Bodø som dekker museets kostnader for dette forprosjektet i hele 2-års perioden. Når forprosjektet nærmer seg slutten vi vi søke KD om penger til å gjennomføre hovedprosjektet, som da blir å planlegge utstillingen i detaljer og å få den utformet og plassert i et egnet bygg. Vi håper at dette bygget kan bli Anlegg 96 ved Bodø hovedflystasjon hvis dette blir frigitt av forsvaret. Men dette er ikke avklart enda.

Både den sivile utstillingen og den militære utstillingen er en del av NL men den militære utstillingen eies og administreres av LMU som igjen er en del av FM underlagt FD. Det vil i praksis si at de har en egen økonomisk og administrativ styring og en egen samlingsplan som NL ikke har noen styringsrett over. Dvs f.eks at hvis LMU må gjøre innsparingstiltak pålagt fra FM, har LN ingen bestemmelsesrett over disse - og omvendt.

NL og LMU har likevel et svært tett og positivt samarbeide, og har som et av sine langtidsmål: "Ett tak-ett museum" I det daglige fremstår NL som "Ett museum" overfor både gjester og på mange måter for de ansatte også.

Isfronten, prosjektet om den kalde krigen, sikkerhet og samfunn i nord, er satsingsområde nr. 1 for både NL og LMU/FM i denne perioden og museet som helhet bruker også av egne store ressurser på prosjektet.
Når (Vi har stor tro på det!) den nye utstillingen blir en realitet vil vi ha laget oss en god oversikt over både hva vi trenger og hva vi allerede har av kald-krigs dokumentasjon (gjenstander, litteratur, film og foto) innenfor hele NL/LMU/FM, og ha tilgang på det vi trenger fra alle samlinger. Utgifter til det vi da eventuelt ikke har i samlingene selv, må legges inn i budsjettet knyttet til søknaden til hovedprosjekt-midler.



Vi håper dette var litt oppklarende for hvordan museet arbeider med Isfront-prosjektet og hva som ikke er en del av vårt ansvarsområde. Kom gjerne med innspill og kommentarer på dette her på bloggen eller til undertegnede på mail (Se kontaktinfo i høyre kolonne)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar