fredag 12. mars 2010

Kaldt kappløp! 1:4 Krigsspillet

NRK har laget en Norsk dokumentarserie i 4 deler om ulmende konflikter i Arktis. Den første delen "Krigsspillet" handler om  at Arktis var en av den kalde krigens viktigste slagmarker, og stiller spørsmålet "Vil det gjenta seg?" Denne kalde krigen førte til militæropptrapping uten sidestykke i Arktis. I serien viser de viktigheten av en av den kalde krigens mange oppfinnelser, nemlig Orionflyet. og intervjuer en Orionpilot ved Andøya, og de viser klipp fra reelle oppdrag med overvåking av de nye russiske ubåtene i Barentshavet bl.a ved hjelp av radar og lyttebøyer. De har sett en økning i russisk militæraktivitet generelt og flere politikere og forskere snakker om kappløpet, om å få kontoll over natur-ressursene i Arktis og hvilke sikkerhetsmessige utfordringer dette innebærer.

Tidligere sikkerhetsrådgiver i USA, Thomas C.Reed sier at: "Arktis var et nøkkelområde under den kalde krigen".  Han uttaler også at den kalde krigen var en konflikt mellom ulike samfunnssyn.

De sovjetiske ubåtene ble konstant skygget fra de forlot sine baser på Kola, Tidligere sovjetisk ubåtkommandør, Boris Kolyada sie at han ble opprørt over amerikanske ubåters tilstedeværelse i Barentshavet.

Klikk på linken for å se programmet  på nett-TV http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/618539

Radarstasjonen på Svalbard har kortest vei til satellittene, og sørger for avgjørende informasjon i forbindelse med militæroperasjoner. 

Den økende militære aktiviteten kan skape mistenksomhet mellom landene i området De viser også klipp fra den store internasjonale militærøvelsen i  mars 2009, "Cold Responce", som hadde som tema en tenkt konflikt om energiressurser. Øvelsens konflikttema provoserte russerne.  Slike store øvelser var helt vanlig under den kalde krigen, men etter det økte NATO-fokuset på terror har den voksende interessen for nordområdene kommet i skyggen av dette. Et lite land som Norge, med Russkland som nærmeste nabo, har derfor stort behov derfor å få sine allierte til å interessere seg for nordområdene igjen.

Russland reagerer med stor mistenksomhet på den nye aktiviteten i Arktis. I serien sies det at mye av forklaringen ligger i historien og Katarzyna Zysk, seniorforsker ved IFS,  uttaler: "Putin sa i 2005 at Sovjetunionens fall var århundrets største katastrofe"  og at "Det russiske samfunnet har opplevd endringene etter den kalde krigen som et stort nederlag" Hun tror at USA, Vesten, NATO o.a. har oversett hvor dypt denne følelsen av nederlag stikker i Russland. Men å løse denne nye kampen om naturressursene på fredelig vis må være et overordnet mål for alle parter. "Vi vil ikke tilbake til den kalde krigens atmosfære" sier Giampaolo Di Paola, formann i NATOs militærkomite. "NATO må være forsiktig så vi ikke øker spenningsnivået."

Vil du høre mer om dette så klikk på linken og se programmet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar