mandag 11. juli 2011

Et steg nærmere målet om en TV-serie om den kalde krigen i Nord?

Norsk Luftfartsmuseum samarbeider med mulitmediaselskapet News on Request om å lage en TV-serie om den kalde krigen i Nord. Arbeidstittelen er: "Isfront - Frykt og velsignelse - kald krig i nord "

Vi har foreløpig, med støtte fra Innovasjon Norge,  fått laget en 3 minutters trailer. Denne har blitt meget godt mottatt i de TV- og filmiljøer i Norge, den har blitt vist. Vi jobber nå med å skaffe finansiering til å få produsert en pilot- første episode i en serie på i alt 8 deler. Denne vil være en svært viktig redskap på TV-/film-messene, for å få aktuelle produsenter til å se verdien i å få satt denne utrolig spennede ideen ut i livet!

For museet og oss som jobber med prosjekt Isfronten, er denne TV-serien et viktig ledd i innsamlingen, dokumentasjon og formidling av historier fra den kalde krigen, film og annet tidligere ikke innsamlet arkivmateriale.

For spesielt ungdom som vokser opp i dag, er den kalde krigen noe fjernt som foregikk hovedsaklig mellom to stormakter. God og spennede film er et glimrende formidlingsreskap. Vi ønsker å ta fram "denne manglende brikken" av vår nasjonale og lokale historie, og hjelpe ungdom og voksne i dag til å forstå alvoret i frykten, stolheten og håpet deres foreldre og besteforeldre levde med i disse årene. Gjennom TV-serien vil vi vise hvordan den kalde krigen endret Nord-Norge, og la grunnlaget for det moderne samfunnet vi kjenner i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar