onsdag 15. juni 2011

Ny direktør! - Men hvem er egentlig Erling Kjærnes?


Kilde: Norsk Luftfartsmuseum
 Den 1. januar, 2012 er han på plass i direktørstolen.

Men hva mer vet vi om vår kommende direktør?

På Norsk luftfartsmuseums hjemmeside kan vi lese følgende:
Norsk Luftfartsmuseum har tilsatt Erling Kjærnes som ny direktør. Kjærnes arbeider i dag ved Frammuseet, og har ellers en bred bakgrunn fra media, formidling og museum. Hovedoppgaven blir å få det nasjonale luftfartsmuseet fram i lyset.
Erling Kjærnes har en bred og variert bakgrunn innen film og media, og har siden 2009 vært leder for digitale medier og teknologi ved Frammuseet i Oslo. Han har jobbet innen foto og film under Lillehammer-OL og vært sentral i oppbyggingen av Rubicon TV, hvor han hadde produksjonsansvaret for flere TV-serier. Han har også jobbet i Tv2, Care, Schibsted, Interaktiv, Nettavisen og Darwin Media.

Han har og bred erfaring i organisering og ledelse av store prosjekter.

Fungerende direktør ved luftfartsmuseet i dag, Åse G Strand, sier at ansettelsen av Kjærnes var et relativt enkelt valg pga. et godt personlig inntrykk og hans mangfoldige og relevante bakgrunn.

I tillegg har Kjærnes en stor interesse for fly og luftfart på privat basis. Som kan komme godt med.


Wikipedia sier følgende om vår nye direktør.


og på Linked in kan vi blant annet lese at hans spesialiteter er å lede kreative prosesser, utvikling av TV konsepter, markedsføring og komunikasjonsstrategier, merkevare og markedsstategiprosesser.

Dette høres lovende ut!
 
Prosjekt Isfronten er nå inne i siste halvdel av forprosjektfasen. Dette prosjektet er vårt største utstillingsprosjekt siden museet stod ferdig for 17 år siden. I tillegg er det også vårt største samarbeidsprosjekt med den militære delen av museet, LMU underlagt Forsvarets museer.
 
I mars leverte vi vår søknad til kulturdepartementet om støtte til en opptrapping av prosjektet i 2012. Isfronten-Kald Krig Opplevelser har i forprosjektfasen vokst til å bli mye mer enn å planlegge ei utstilling om den kalde krigen i Nord, selv om dette fortsatt er den største og viktigste målet i prosjektet.

Delprosjektene, "Historier fra den kalde krigen", TV-serien "Isfront", innsamling av forsvarsfilm og annet viktig arkivmateriale, møteserien "Sikkerhet i Nord", kald krigs nettverk med bl.a landene i øst og planlagte "Games for Change", er blitt svært viktige brikker i en planleggingen av en helhetlig, engasjerende og sterkere opplevelse.

Vi håper at Kulturdepartementet også ser hvilken fantastisk mulighet dette prosjektet gir til å formidle en stor del av den viktige "brikken som mangler" i norsk historie, også til  kommende generasjoner. Med støtte over statsbudssjettet 2011 til videreføring og opptrapping av prosjektet i 2012, vil vi kunne komme nærmer målet; En anerkjennelse av historien bak moderniseringen av Norge, ved å åpne ei unik utstilling i kulturminnet Anlegg 96 til vårt Grunnlovsjubileum i 2014!

Med sin bl.a. brede erfaring fra museumsbransjen, film og media, teknologi, organisering, markedsføring og ledelse av store prosjekter, gleder vi oss til å starte et nytt år med Erling Kjærnes som ny direktør. Vi har stor tiltro til at dette er rett mann til å lede oss videre i de kreative og utfordrende prosessene mot målet!

Les også intervjuet med Erling Kjærnes i BODØ NU nr. 6

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar