fredag 24. desember 2010

God Jul og velkommen tilbake i 2011!

Vi vil gjerne takke alle som har vist interesse for og støttet prosjekt Isfronten i første år av denne forprosjektperioden. Det har vært svært et utfordrende og utrolig engasjerende år!

Tilbakemelding fra alle som har som har hørt om planene våre, og støtten fra våre kontakter i inn- og utland har vært formidabel! Troen på å få til ei unik kald krig utstilling i Anlegg 96, er stor! Vi går et spennende nytt år i møte.

Foto: Kari A. White og  Luftforsvaret. Bildene er fra vår studietur i Berlin (f.h: Karl Kleve, Svein Lundestad, Sven Scheiderbauer, Elisabeth Pettersen 
og Kari Aasjord White) og fra Anlegg 96 på 70-tallet, Norsk Luftfartsmuseums billedarkiv.

En spesiell takk går til DA Bodø og Landsdelsutvalget som gjennom økonomisk støtte, har gjort forprosjektet mulig,

Vi takker også Innovasjon Norge, Team Bodø/SUL og News on Request for muligheten til å gjennomføre en interessant forstudie til en TV-produksjon om den kalde krigen i Norge. Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø takkes for godt samarbeid rundt møteserien, Sikkerhet i Nord, og deltagerne i historiegruppa vår for gode møter og viktige faglige innspill.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar