torsdag 14. oktober 2010

Nordområdene – hva nå?

Nordområdene er et av de nye fyndordene i norsk politikk. Men hva er egentlig nordområdepolitikk, og hva er våre viktigste utfordringer?

29. september hadde Norsk Luftfartsmuseum besøk av Forskningsleder og professor Geir Hønneland fra Fridtjof Nansen Institutt i Oslo, til høstens første foredrag i Møteserien Sikkerhet i Nord.

Møteserien Sikkerhet i Nord er et samarbeid mellom Norsk Luftfartsmuseum, Nordområdesenteret for næringslivet på Høgskolen i Bodø og Forsvarets Operative Hovedkvarter. Formålet med serien er å sette søkelyset på aktuelle og historiske sikkerhetsutfordringer i Nordområdene. Møteserien startet med foredrag av Forsvarsminister Grete Faremo vårsemesteret 2010.10.12

Foto: Fni.no
Denne høsten er temaet forholdet mellom Norge og Russland. Og her åpnet vi med Geir Hønneland.

Geir Hønneland er en av Norges fremste eksperter på forholdet mellom Norge og Russland de siste 20 årene. Vi inviterte ham til Bodø for å sette søkelyset på hvordan forholdet mellom Norge og Russland har utviklet seg etter den kalde krigens slutt, og hvordan det kan gå i tiden fremover.

Geir Hønneland satte søkelyset på en rekke interessante utviklingstrekk, og han har vært så snill å la oss få lov til å publisere sentrale punkter fra foredraget på Isfronten-bloggen. PowerPoint fra foredrag

Vil du lese mer om dette? Kjøp boka "Nordområdene-hva nå?" av Geir Hønneland og Lars Rowe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar