mandag 10. mai 2010

Positiv respons fra Nordlandsbenken!!

Tirsdag 4.mai reiste Karl Kleve og vår styreleder Tomas C. Archer til Stortinget for å orientere Nordlandsbenken om Isfronten. De hadde ca. 1 time til rådighet og fikk meget positiv respons.
Representantene de møtte ga uttrykk for at de likte prosjektet godt og at dette var noe de kunne støtte. Karl og Tomas gjorde det klart at vi hadde behov for finansiering + at repr. fra Nordland frontet prosjektet for oss på Stortinget. Alle ga klart uttrykk for at de gjerne frontet prosjektet. Ingen ga uttrykk for noen tvil mht. muligheten for å få dette finansiert og gjennomført. Tvert imot ga flere uttrykk for at vi relativt snart bør formulere et utkast til merknad til statsbudsjettet.


Foto: John Erling Blad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar